Полезна информация

Сподели с други

Персонал на Wilo България

Отдел обслужване на клиенти и логистика

 

Бранимира Танева - мениджър
тел. + 359 2 970 19 70
моб. 0878 629 595
branimira.taneva@wilo.bg

Калина Иванова - търговски сътрудник
тел. + 359 2 970 19 71
моб.0878 258 639
kalina.ivanova@wilo.bg

 

Сервизен отдел
Георги Бостанджиев - сервизен мениджър
тел. + 359 2 970 19 78
моб. 0878 284 157
george.bostandjiev@wilo.bg

Стефан Янков - сервизен инженер
тел. + 359 2 970 19 08
моб. 0878 258 638
stefan.yankov@wilo.bg

 

 


Управител

Димитър Марковски
тел. + 359 2 970 19 70
       + 359 2 970 19 71
факс + 359 2 970 19 79
моб. 0878 717 177
dimitar.markovski@wilo.bg

 

Отдел продажби Сградно стоителство

Валентина Галатинска - мениджър Сградно строителство

тел. + 359 2 970 19 04
моб. 0879 257 215
valentina.galatinska@wilo.bg

 

Иво Серафимов - мениджър продажби регион I

тел. +359 2 970 19 06

моб. 0879515443

ivo.serafimov@wilo.bg

 

Димитър Попов - мениджър продажби регион ІІ
тел. + 359 2 970 19 74
моб. 0878 25 86 32
dimiter.popov@wilo.bg

 

Отдел В и К

Пламен Лилов - мениджър ВиК

тел. +359 2 970 19 72

моб. 0879 515 424

plamen.lilov@wilo.bg

 

Вълко Коев - продуктов мениджър Oтпадни води
тел. + 359 2 970 19 05
моб. 0878 258 630
valko.koev@wilo.bg

 

Павлин Бакърджиев - регионален мениджър ВиК / Индустрия

Източна България

моб. 0878 465 095

pavlin.bakardzhiev@wilo.com

 

Отдел Индустрия

Мартин Петров - мениджър Продажби
тел. + 359 2 970 19 73
моб. 0878 288 943
martin.petrov@wilo.bg

 

Mаркетинг и Офис мениджър

Маринела Йонова
тел. + 359 2 970 19 75
моб. 0878 208 794
marinela.yonova@wilo.bg

 


Отдел финанси и счетоводство

Александра Арнаудова
тел. + 359 2 970 19 76
моб. 0878 258 633
sashka.arnaudova@wilo.bg

 

 

Регионален офис

Генчо Нанев - мениджър продажби Централна южна България
тел.+ 359 42 620 010
мобилен 0878 465094
gencho.nanev@wio.bg

 

Регионален офис

Ивайло Куткуров - мениджър продажби Североизточна България

моб. 0878 312 981

ivaylo.kutkurov@wilo.bg

 

Представителство Wilo Македония

Валерий Войнески - търговски представител Скопие
тел./факс 00389 23 12 20 58
мобилен 00389 70205297
valerij.vojneski@wilo.mk

Представяме на Вашето внимание фирма “Вило България” ЕООД , дъщерна фирма на
международната компания “WILO ” SE , Дортмунд, Германия, създадена в края на месец
август 2000г. Търговската марка WILO е добре известна на българския пазар.

За изминалия кратък период от основаването на “Вило България” ЕООД, фирмата вече
разполага със сериозни референции в областта на енергийния, производствения и търговски
сектори. От 2002 г. фирма “Вило България” ЕООД е основен доставчик на помпени системи
за водоснабдяване за фирма “Софийска вода” АД и основен доставчик на помпи за новите
абонатни станции на “Топлофикация София” ЕАД.

 

От 2006 г. Вило България разполага с 4 офиса в страната – София, Варна, Велико
Търново и Стара Загора и

с ъс сервизни бази във всички големи градове на страната. 

Нашата фирмена философия

Wilo предлага технология и професионализъм в производството и приложението на
висококачествени поми и помпени системи за отопление и климатизация, водоснабдяване и
отводняване. Марката Wilo и всички други продуктови марки, намиращи се под шапката на
Wilo са олицетворение на технически постижения и ефективност.

За добрия имидж допринася и цялостната сервизна мрежа, изградена в Европа, Азия и
Северна Америка.

В сктруктурата на Wilo , създадена посредством интегрирането на Salmson и EMU , ние
представяме една нова и глобална маркова идентичност, която определя нашите сили,
стойности и ориентация към клиента. Тази идентичност, чиято същност е новодефинираното
позициониране на марката Wilo носи основните послания на нашата международна фирмена
организация.

Нашите успехи

Wilo оптимизира своите помпи и системи с цел постигане на максимално КПД на база
възможно най – ниски експлоатационни разходи. Така ние даваме своя принос в задоволяване
на основните човешки потребности. Клиентите ни знаят, че се доверяват на продукт и услуга,
които отговарят на най – високите изисквания в сградното строителство, комуналния сектор
и индустрията.

Нашите мотиви

Wilo си постави за цел да израсне на база комплексно и индивидуално задоволяване на
нуждите на всеки клиент. Движението на водата е от решавщо значение за елементарните
житейски нужди и за съхраняване на природата за бъдещите поколения. Ето защо ние целим,
посредством достигане на на по – висока ефективност и намаляване на разходите за живот , да
осигурим икономически напредък за нашите дистрибутори, инсталатори, проектанти и
разбира се и за крайните ни клиенти.

Нашите ресурси.

Нашата сила са хората, които работят при нас. Те реализират нашия предприемачески дух .За
да обхване изцяло пазара и да отговори напълно на неговите нужди Wilo групата разработи
успешно цялостна производствена бизнеспрограма и раздели пазара на търговски региони.
Двете неща целят да се работи флексибелно и да се предотврати загубата на ресурси.
Качество във всичко, целенасочен инженеринг, инвестиции и новаторски разработки,
креативност и предприемчивост са нещата, които определят нашия начин на работа.

 

Нашето бъдеще.

С техническия напредък растат непрекъснато и изискванията за ефективност и надеждност на
помпените системи за вода. На база това Wilo разширява непрекъснато своето ноу – хау и
засилва своето присъствие в различни пазарни сегменти. Ние сме свързани дълбоко с


методите и принципите на немския инженеринг. В същото време ние поставяме на първо
място в световен мащаб прогреса, иновациите и желанията на нашите клиенти. Wilo : Pumpen
intelligenz.

Сподели с други
Pioneering for You