Полезна информация

Сподели с други

Проектанти & Дистрибутори & Сервиз

В помощ на проектанта

PARIMG Horizontal service Man

Wilo България  се стреми да подпомага работата на проектантите с различни софтуерни продукти, каталози и брошури.

Тук ще намерите основна информация за нашите помпи и как най-добре да ги подберете за конкретни цели.

За вас проектанти

Уважаеми Дистрибутори , тук ще намерите приложена  наредба за монтаж, експлоатация и технически надзор на съдове под налягане.

 

Разширителните съдове, които подлежат на технически надзор са посочени в Чл.2, т.1, а тези за които наредбата не важи  съгласно Чл.3, т.5 – в Приложение 1.

 

Регистрацията на съдовете в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е

Описана в Глава втора.

Моля информирайте Вашите клиенти за техните задължения относно наредбата.

 

 

Сподели с други
Pioneering for You