Сградна автоматизация

Сподели с други

Преглед

Научете повече за единствената по рода си, изцяло модулна концепция за шинно присъединяване при помпите Wilo.

Интелигентни решения за сградна автоматизация

Няма нищо по-бързоразвиващо се и по-непредвидимо от информационните технологии. Това, което днес все още е последен писък на технологиите, утре вероятно вече ще бъде заменено от нов стандарт. Освен това се срещат голям брой различни затворени системни среди. Така например при сградната автоматизация се използват различни комуникационни системи.

Гъвкави благодарение на модулната концепция

За да може свързването към сградната автоматизация винаги да отговаря оптимално на съвременните, а и на бъдещите изисквания, Wilo предлага за почти всички помпи интерфейсни модули, които просто се включват към помпата. По този начин помпите могат да бъдат свързани директно в наличната система в дадения обект. Вашата инвестиция остава защитена по най-добрия начин дори и при усъвършенстване и пресъоръжаване на сградната автоматизация: За смяна на комуникационната система е достатъчно да се подмени интерфейсния модул, което става с няколко манипулации.

Преимущество благодарение на системата за управление на сдвоени помпи

Много серии циркулационни помпи на Wilo са подготвени или серийно са оборудвани за режим на работа като сдвоени помпи. Системата за управление на сдвоени помпи на Wilo позволява не просто превключване на помпите или допълнително включване при върхово натоварване, а в отделни сектори може дори да допринесе за икономия на енергия. Практическото използването на сдвоени помпи не е по-сложно, а напротив - по-безопасно и по-удобно.

Табла за управление и регулиране за комплексни задания

Wilo предлага подходящи технологии за помпени системи и комплексни задания. В тази сфера компонентите също са подготвени за интеграция в сградната автоматизация.

Vorrang

Vorrang - Aus

Vorrang - Min

Stratos/-Z/-D

IF-Modul Ext.-off
IF-Modul Ext.-off/SBM

IF-Modul Ext.-min

Stratos GIGA

*

VeroLine
IP-/DP-E

*

 

CronoBloc-BL-E

*

CronoLine
IL-E/DL-E

*

 

Helix Excel

*

Helix VE

*

Economy
MHIE

*

 

Multivert
MVIE (0...7,5kW)

*

 

Multivert
MVIE (11...22kW)

*

 

* serienmäßig

Steuereingang

Drehzahl-

Fernverstellung

Sollwert-

Fernverstellung

Externer

Drucksensor

Stratos/-Z/-D

IF-Modul Ext.-off
IF-Modul Ext.-min
IF-Modul SBM

IF-Modul Ext.-off
IF-Modul Ext.-min
IF-Modul SBM

 

Stratos GIGA

0...10V/4…20mA*

0...10V/4…20mA*

0...10V/4…20mA*

VeroLine
IP-/DP-E

0...10V/4…20mA*

0...10V/4…20mA*

0...10V/4…20mA*

CronoBloc-BL-E

0...10V/4…20mA*

0...10V/4…20mA*

0...10V/4…20mA*

CronoLine
IL-E/DL-E

0...10V/4…20mA*

0...10V/4…20mA*

0...10V/4…20mA*

Helix Excel

0...10V/4…20mA*

0...10V/4…20mA*

0...10V/4…20mA*

Helix VE

0...10V/4…20mA*

0...10V/4…20mA*

0...10V/4…20mA*

Economy
MHIE

0...10V/4…20mA*

0...10V/4…20mA*

0...10V/4…20mA*

Multivert
MVIE (0...7,5kW)

0...10V/4…20mA*

0...10V/4…20mA*

0...10V/4…20mA*

Multivert
MVIE (11...22kW)

0...10V/4…20mA*

0...10V/4…20mA*

0...10V/4…20mA*

Multivert
MVISE-2G

0...10V/4…20mA*

0...10V/4…20mA*

0...10V/4…20mA*

*serienmäßig

Sammelstörmeldung
(SSM)

Sammelbetriebsmeldung
(SBM)

Stratos/-Z/-D

NC *

IF-Modul Ext.-Off/SBM
IF-Modul SBM

Stratos GIGA

CO *

CO *

VeroLine
IP-/DP-E

CO *

CO *

CronoBloc-BL-E

CO *

CO *

CronoLine
IL-E/DL-E

CO *

CO *

Helix Excel

CO *

CO *

Helix VE

CO *

CO *

Economy
MHIE

CO *

CO *

Multivert
MVIE (0...7,5kW)

CO *

CO *

Multivert
MVIE (11...22kW)

CO *

CO *

Multivert MVISE-2G

CO *

CO *

*Kontaktart: NO - Schließer; NC - Öffner; CO - Wechsler


Modbus

BACnet MS/TP

CANopen

LON

PLR

Stratos/-Z/-D

Stratos GIGA

VeroLine
IP-/DP-E

CronoBloc-BL-E

CronoLine
IL-E/DL-E

Helix Excel

Helix VE

Economy
MHIE

Multivert
MVIE (0...7,5kW)

    

Multivert
MVIE (11...22kW)

Multivert MVISE-2G

Doppelpumpen-

Management

IR-Monitor

IR-Stick

Stratos/-Z/-D

Stratos GIGA

*

VeroLine
IP-/DP-E

*

CronoBloc-BL-E

*

CronoLine
IL-E/DL-E

*

Helix Excel

Helix VE

Economy
MHIE

Multivert
MVIE (0...7,5kW)

Multivert
MVIE (11...22kW)


Multivert MVISE-2G

* serienmäßig

Сподели с други

Преглед

Pioneering for You