Сградна автоматизация

Сподели с други

Функции за управление и сигнализация

Нашето предложение за Вас: разнообразни функции за управление и включване

Дори когато става въпрос за включване с контакти и интерфейси, работещи с напрежение и ток, към сградната автоматизация, Wilo може да предложи многообразни функции: Наред с управлението посредством комуникативни интерфейси, Wilo предлага също и управление и сигнализация посредством класически многопроводни връзки. При това свързването се изпълнява - в зависимост от вида на помпата - към помпата, към опционален IF модул или към интерфейсен конвертор.

Интерфейсен конвертор

digicon lin 02 0601

Интерфейсните конвертори AnaCon (респ. DigiCon-A като допълнение към DigiCon и DigiCon-Modbus предполагат наличието на IF модули PLR в помпите и предлагат следните функции:

 • Управляващ вход 0-10 V
 • Управляващ вход Ext. Off (Предимно изкл.)
 • Управляващ вход Ext. Max (Предимно макс.)
 • Управляващ вход Ext. Min (Предимно мин.)
 • Управляващ вход Ext. On (Предимно вкл.)
 • Сборен сигнал за повреда (SSM)
 • Сборен сигнал за работа (SBM)

Подробности за функциите

Steuereingang 0-10 V bzw. 0/4-20 mA (Sollwert- bzw. Drehzahlvorgabe)

up

Аналоговият управляващ вход може - в зависимост от вида на помпата - да реализира задаване на зададената стойност в избрания режим на регулиране, респ. задаване на скоростта за задвижващия механизъм. Възможната физическа големина на входа, както и вида на управлението, са упоменати след съответната серия. Функцията за пренос е специфична, в зависимост от приложението. При следните серии серийното оборудване включва съответният вход:

VeroLine IP-E/DP-E 0-10 V, 0/4-20 mA

Характеристика: Control Input IP-E

CronoLine IL-E/DL-E 0-10 V, 0/4-20 mA

Характеристика: Control Input IL-E

CronoLine IL-E...BF/DL-E...BF 0-10 V 0/4-20 mA зададена стойност delta p-c, задаване на скоростта

MultiVert MVIE 0-10 V, 0/4-20 mA зададена стойност p, задаване на скоростта

Други серии

За останалите серии са на разположение следните IF модули, респ. опционални модули:

Stratos/Stratos-D/Stratos-Z 0-10 V зададена стойност delta p-c, delta p-v , delta p(T), задаване на скоростта: IF модул Stratos SBM, IF модул Stratos Ext. Off, IF модул Ext. Min

 

Steuereingang Vorrang Aus (Ext. Off)

up

При следните серии серийното оборудване включва съответният вход:

 • VeroLine IP-E/DP-E
 • CronoLine IL-E/DL-E
 • CronoLine IL-E...BF/DL-E...BF
 • Multivert-MVIE

За останалите серии са на разположение следните IF модули, респ. опционални модули:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: IF модул Stratos Ext. Off, IF модул Ext. Off/SBM

Steuereingang Vorrang Min (Ext. Min)

up

За следните серии са на разположение IF модули, респ. опционални модули:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: IF модул Stratos Ext. Min

Sammelstörmeldung (SSM)

up

При следните серии серийното оборудване включва безпотенциален контакт:

 • VeroLine IP-E/DP-E
 • CronoLine IL-E/DL-E
 • CronoLine IL-E...BF/DL-E...BF
 • Multivert-MVIE
 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z

Sammelbetriebsmeldung (SBM)

up

При следните серии серийното оборудване включва безпотенциален контакт:

 • VeroLine IP-E/DP-E
 • CronoLine IL-E/DL-E
 • CronoLine IL-E...BF/DL-E...BF
 • Multivert-MVIE


За останалите серии са на разположение следните IF модули, респ. опционални модули:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: IF модул Stratos Ext. Off/SBM, IF модул SBM
Сподели с други

Функция за управление и сигнализация

Pioneering for You