Сградна автоматизация

Сподели с други

CANopen

Високоскоростен (Highspeed) интерфейс Wilo-CAN за голяма динамика

Това, което започна със серията Stratos, сега е утвърден стандарт при Wilo: Високоскоростният (Highspeed) интерфейс Wilo CAN. Wilo-CAN отговаря на индустриалния стандарт CANopen и поради това е отворена система. При това, като една истинска шина Multimaster, той позволява спонтанната комуникация. Това гарантира голяма динамика - стандарт, доказал се хилядократно в автомобилния сектор.

Утвърден механизъм за пренос на данни

За да може динамиката на шината CAN да се използва без големи усилия и в индустриалното обкръжение, стандартът CANopen предлага един механизъм за реализиране на циклично и събитийно управляемо прехвърляне на данни. Използва се интерфейсът CAN съгласно ISO 11898, който дефинира скорост на информационния поток до 1 Mbit/s.

Профилите за уредите осигуряват единно приложение

На тази база бяха разработени профили за различните класове уреди, които осигуряват интероперативност и единно приложение на уредите. Профилът за уреди CiA 450 дефинира характеристиките на помпи за течности. Помпите Wilo с шинен интерфейс CAN още днес отговарят на базата на всички профили за уреди, а именно CiA DS 301. С помощта на електронните таблици с параметри (файлове .eds) е възможно използване с обичайните системи за управление SPS, респ. с шинни конфигуратори CANopen.

Повече информация по темата CANopen ще намерите при CAN в автоматизацията.

Modulbeschreibungen

IF модул Stratos CAN

if modul dp str  lin 01 0908

Даунлоуд

Серии

  • Серия Stratos/Stratos-D/Stratos-Z с шинен интерфейс CAN

IF модул CAN

if modul modbus  lin 01 0908

Даунлоуд

Серии

  • Серия CronoLine IL-E/DL-E (SW >=4.00)
  • Серия VeroLine IP-E/DP-E (над (SW >=3.00)
  • Серия Economy MHIE (SW >=3.00)
  • Серия Multivert MVIE (1,1 – 4 kW SW >= 3.00; 5,5 – 7,5 kW SW >= 4.00)
  • Серия Helix VE (1,1 – 4 kW SW >= 3.00; 5,5 – 7,5 kW SW >= 4.00)
Сподели с други

CANopen

Pioneering for You