Сградна автоматизация

Сподели с други

BACnet

BACnet осигурява оптимално организиране на данните

BACnet (Building Automation and Control Networks) представлява мрежов протокол за сградна автоматизация. Със свързването към BACnet с протокола MS/TP за пръв път е възможна непрекъсната комуникация между полевите устройства и централата със свободно използваем стандарт. Силните страни на BACnet са стандартизацията в световен мащаб като независим от производителя и отворен продукт, автодокументиране и свързаната с това устойчивост и надеждност при организация на данните и експлоатация.

Улеснено свързване на полеви устройства в мрежа

С носителя MS/TP RS485 Wilo предлага лесна възможност за свързване на полеви устройства в мрежа с BACnet. При това Wilo поддържа максималната възможна скорост от 76800 Baud. За преход към други носители, като например BACnet/IP или BACnet Ethernet по ISO8802-3, могат да бъдат използвани рутери.

Modulbeschreibungen

Серии

  • Серия Stratos/Stratos-D/Stratos-Z (SW >=5.09)

Серии

  • Серия CronoLine IL-E/DL-E (SW >=4.00)
  • Серия VeroLine IP-E/DP-E (SW >= 3.00)
  • Серия Economy MHIE (SW >=3.00)
  • Серия Multivert MVIE (1,1 – 4 kW SW >= 3.00; 5,5 – 7,5 kW SW >= 4.00)
  • Серия Helix VE (1,1 – 4 kW SW >= 3.00; 5,5 – 7,5 kW SW >= 4.00)

Сподели с други

BACnet

Pioneering for You