Сервизен отдел

Сподели с други

Техническа поддръжка

Профилактиката се отлаща

Голям комфорт, ниски разходи

На базата на експлоатационната безопасност и оптималното използване на енергията се осигурява максимален комфорт. И то при ниски разходи, защото мерките за поддръжка и техническо обслужване се редуцират значително. Днес над 50 % от всички аварийни и сервизни дейности могат да бъдат избегнати чрез редовни инспекционни работи. Така грешките се откриват своевременно, преди да се е стигнало до нарушения в производството и по-големи щети с последващи разходи.

Инспекционнен сервиз според клиента

Дори стандартните договори за инспекционна поддръжка на Wilo гарантират на специализираните сервизи като възложители и на техните клиенти като собственици доживотна експлоатационна безопасност, благодарение на 24-часовия сервиз, по всяко време на денонощието. На базата на фиксирана цена могат да бъдат договорени също и индивидуални споразумения, които са адаптирани конкретно съобразно Вашите нужди. При това всички услуги се документират най-прецизно. Друга атрактивна възможност представляват договорите "All inclusive". Те включват също и всички материали – а в случай на авария може да се предвиди дори и подмяна на помпата като част от един такъв пакет за денонощна грижа.

Преимуществата за Вас:

  • Гарантиране на максимална експлоатационна безопасност
  • Индивидуални сервизни пакети на базата на фиксирана цена
  • Най-строги стандарти съгласно DIN, EN, BGB и AGB
  • Изпълнение по контролен списък
  • Приключване и организация на работите от Wilo
  • Без разходи при посещения между интервалите на инспекция
  • Обозначаване на актуалното състояние при инспекцията
Сподели с други

Техническо обслужване

Pioneering for You