Сервизен отдел

Сподели с други

Сервизен център Wilo

гр.София, ул. "Инж. Георги Белов" 2

НАЦИОНАЛЕН НОМЕР

0700 1 9456

Понеделник - Петък : 09.00 - 17.30

 

Персонално обслужване

В Сервизния център на Wilo се приемат и записват Вашите желания и изисквания. Ако се обадите на нашите сервизни номера, например за техническа консултация, гарантирано ще получите обратно обаждане от техник от вашата местна Сервизна служба Wilo.Това обратно обаждане е безплатно и освен това се извършва в срок от няколко минути. Ако се окаже, че е необходимо посещение на място, то се уговаря незабавно със сервизния техник. При това Сервизният център на Wilo се ангажира със съдействие и осигурява оптимално разрешаване на проблема.

Местна организация

Доброто функциониране на този местен сервизен център се дължи на нашата изключителна организационна структура. Защото именно от нашия Сервизен център Wilo се дърпат всички конци. Например там се събира цялата информация, която техниците от Заводската сервизна служба на Wilo получават на място, подрежда се под стриктно задаван номер на оборудване и винаги се следи в архивното досие на клиента / продукта. Едно натискане на бутона е достатъчно, за да се изведат на екрана на компютъра всички съществени факти. На тази основа всички действия на Сервизните центрове се координират перфектно от Вашата лична централа, а техниците на Заводската сервизна служба на Wilo получават много полезни сведения на място, които оптимизират работата им.

Преимуществата за Вас:

  • Един единен сервизен телефонен номер
  • Доказуемо лесно свързване (още при първото позвъняване) над 92%
  • Местен техник от Заводската сервизна служба на Wilo като лице за връзка лично с Вас
  • Перфектна прозрачност благодарение на номерата на оборудването и архивните досиета на клиента / продукта
  • Паушална цена за посещение и манипулации, независимо от отдалечеността и времето за пътуване
Сподели с други
Pioneering for You