Сервизен отдел

Сподели с други

Пускане в експлоатация

Безопасност от самото начало

Професионален старт

Като се започне от завършването на строителната площадка, ние се съгласуваме с Вас в максимално кратки срокове. Всички работи по монтажа и настройката се извършват с най-новите технологии. След това помпата се подлага на обстойни функционални проверки и тестове, които се документират в контролен списък за Ваша информация.

Компетентни познания за системите Wilo

Помпата представлява компонент от дадена система. Тя може да разгърне изцяло всичките си преимущества едва при взаимодействие с цялата система. С опита и компетентните познания на Wilo за системите, цялостният подход намира приложение по време на пускането в експлоатация. И при Ваше желание това започва още във фазата на монтажа, в която Wilo с удоволствие Ви съдейства със съвети и с дела.

Преимуществата за Вас:

  • Протокол за пускане в експлоатация от Wilo
  • Практически ориентиран инструктаж по обслужването
  • Консултация на мястото на строителната площадка по време на фазата на инсталиране
  • Формуляр с данни за системата и организацията
Сподели с други

Пускане в експлоатация

Pioneering for You