Определяне на подходящите продукти & анализ

Сподели с други

Отбележете точки с програмата за проверка на експлоатационните разходи LCC Check

С помощта на програмата за проверка на експлоатационните разходи LCC Check Вие аргументирате убедително необходимостта от превантивна подмяна на помпата. Програмата на Wilo за проверка на експлоатационните разходи LCC Check определя икономичността на наличната помпа за отопление на Вашия клиент и Ви препоръчва оптималната помпа за смяна. Убедително въздействие имат изчисленият потенциал за икономия на енергия в Евро и периодът на амортизация, документирани в таблица с параметри.

Бъдете убедителни с една примерна сметка

Презентирайте бързо и компетентно сравнението между разходите при по-нататъшната експлоатация на съществуващата помпа и разходите след доказано необходима подмяна с високоефективна помпа Wilo.

Вашите аргументи: Потенциал за спестяване на енергия и период на амортизация

Като посочвате възможния потенциал за спестяване на енергия и периода на амортизация, Вие давате на своя клиент сигурна основа за неговото решение за превантивна подмяна на помпата за отопление.

Програмата на Wilo за проверка на експлоатационните разходи LCC Check можете да намерите в Интернет:
Wilo LCC Check

И така бързо можете да получите необходимата калкулация за Вашите клиенти:

Намерете съществуващата помпа в базата данни.
Ако съществуващата помпа не може да бъде намерена, трябва да се регистрират няколко данни от фирмената табелка на помпата.

Характеристиките на избраната съществуваща помпа са запаметени, така че незабавно се предлага работна точка. Тази работна точка може да се използва директно при калкулацията. Като алтернатива дебитът и напорът могат да бъдат изчислени приблизително.

На последната стъпка получавате съобразен с нуждите избор на високоефективна помпа Wilo и калкулация на експлоатационните разходи за двете помпи. Икономията на разходи и периодът на амортизация се представят убедително в 2 диаграми.

Преди да разпечатате или запаметите таблицата с параметри в PDF формат, можете да въведете Вашите данни за контакт.
Така разполагате с най-добрата предпоставка за един успешен диалог с клиента с цел превантивна подмяна на помпите.

Сподели с други

LCC Check

Pioneering for You