Pioneering for You

Документация на продукта

Планирайте бъдещето с Wilo – от един чертеж на CAD до BIM.

Използването на Информационни Модели за Сгради (BIM) не е проста задача за изпълнение

Wilo е първият производител на помпени системи в света, който осигурява лесен достъп до своето BIM съдържание за използване в  BIM проекти . Проектантите с достъп до MagiCAD Content Library могат на практика вече да използват пълната и актуална  Wilo база данни. 

Wilo Revit Plugin ви позловява директно да  обедините нашите интелигентни Revit Families с ETIM продуктова информация във вашите BIM проекти. Бутонът ‘Wilo’  може да бъде инсталиран директно в Revit и той ще работи независимо от птограмата за изчертаване, която използвате.

 

Въвеждането на Wilo Revit плъг-ин в  BIM  е част от всестранната подкрепа, която предлагаме на инсталатори, проектанти, дистрибутори, доставчици на услуги за поддръжка и OEM партньори. Това цялостно решение се оферира с името  Wilo Компетентност. 

В допълнение към  BIM поддръжката, нашия сервиз включва техническа помощ, Wilo продуктов каталог и Wilo-Select.

Wilo има готовност за работа с BIM :

 • Лесен достъп до Wilo BIM данни чрез Wilo-CLAB на Revit
 • Wilo-CLAB работи на всички Autodesk Revit версии
 • Актуални данни благодарение на  директна връзка с уеб сървър
 • Компактни CAD модели, малки размери на файловете
 • Вградена информация за продукта в съответствие с международните стандарти
 • Готовност за подкрепа по време на жизнения цикъл на сградата

Нови решения за цифровизирано бъдеще

Xport prezi fuer PPT2

Цифровизираната работна среда и сложността на сградното проектиране генерират като резултат огромна база данни. Информацията в тях, трябва да бъде лесно достижима за всички участници в процеса с цел постигане на ефективно взаимодействие. Целата е да се обединят всички налични данни за продуктите и техния жизнен цикъл в цифров модел и да се създаде мрежа. 

Какво е BIM

Xport prezi fuer PPT

Информационното Моделиране на Сгради (BIM) е проектантски метод в сградната индустрия включващ създаване и администриране на дигитална виртуална презентация на физичните и функционални характеристики на съоръжението (източник: NBIMS)

Трябва да е ясно, че в дългосрочен план, опитмизирането на  процеса ще доведе до промяна в корпоративната култура относно управлението на проектите. BIM може да бъде използван за проекти с различна големина. BIM е решение, което гарантира, че цялата съответна информация по време на изграждане на сьоръжението е съхранена използвана и управлявана в един 3D модел.

Основни предимства:  

 • Оптимизирана CAD геометрия
 • Повишаване на продуктивността в следствие на лесния достъп до информация
 • Избягване на грешки, благодарение на достъп на всички участници до текущите данни
 • По-бързи работни процеси
 • Редуцуране на време и пари  за проектиране

BIM съпровожда целия жизнен цикъл на сградата

Xport prezi fuer PPT5

Всички процеси по време на жизнения цикъл на сградата са свързани: Проектиране, конфигуриране, изпълнение, документиране, опериране и поддръжка. BIM  се използва като централен модел-източник на данни по време на жизнения цикъл. Визуалицацията и разширeната документация на планираните елементи улеснява следващите етапи на процеса. Параметри и фактори, които водят до повишаване на разходите се определят още в началния етап на жизнения цикъл. Това означава, че решенията взети в началото имат отражение върху общите разходи.

Всички предимства за бизнен партньорите от BIM

WILO14494-1-default EN

Проектанти

 • Лесен за използване модел за моделиране
 • Напълно интегрирана спецификация
 • Най-точни и актуално модели

BIM моделиране: 

 • Plug-in съвместим с всички версии на Revit
 • Включени всики международни стандарти (ETIM, CIBSE)
 • Безплатно ползване на библиотеката

Инсталатори/Предприемачи

 • Детайлна информация за моделите
 • Малък размер на файловете, осигуряващ възможност за изпълнение на сложни проекти
 • Линкове до упътванията за употреба

Фасилити мениджмънт

 • Готови модели за поддръжка
 • Линк към продуктовата документация
 • Данни за поддръжка налични в моделите

Как работи BIM

Xport prezi fuer PPT4
 • Wilo предоставя своето BIM съдържание  независимо от  използваното приложение за изчертаване чрез  Content Library Access Button (RevitPlugin) за Autodesk Revit.
 • Директен достъп до  Wilo BIM съдържание е осигурено чрез специален  Wilo бутон вграден в приложението.
 • Revit има достъп до всички данни в строителните услуги.
 • Желаната помпа може да бъде избрана в съответствие с ETIM параметррите и директно поставена в BIM модела.
 • Интелигентното моделиране на BIM  моделите спомага за постигане на необходимите резултати, тъй като е вързан с ETIM продукта.
 • използването на CAD все още остава в STEP и DWG .
 • Директен линк за инсталиране на  Wilo Revit Plugin може да намерите по-долу. Процедурата за инсталиране може да свалите като  PDF документ от “Процедура за инсталиране на Wilo CLAB”.

Wilo Revit Plugin системни изисквания

 • Autodesk Revit версия 2014 или по висока
 • Не се поддържа от  Autodesk Revit LT (няма Revit plugins възможен за работа с  Revit LT)
 • Интернет връзка
 • Ако Revit е инсталиран в Citrix среда, моля свържете се с вашия системен администратор за инсталиране на Revit plugins. 

Wilo-поддръжка

WILO16278 Sebastian Hillebrand Half body 20141010 305 CMYK

Wilo ви подкрепя по време на целия жизнен цикъл на сградата с :

 • Продуктови данни по време на създаването на модела
 • лесен достъп до ръководства за употеба по време на поддръжката на сградата
 • Wilo-Сервиз по време на експлоатация
 • Енерго-ефективни решения за по-нататъшни подобрения
Сподели с други