Замърсени и отпадни води

Сподели с други

Отводняване, защита от преливане

Wilo-Drain LP
Drain LP

Конструкция

Самозасмукваща помпа за отпадни води със стандартен мотор за монтаж на сухо

Приложение

Изпомпване на отпадни води от

 • Езера
 • Дъждуване, оросяване на градини и зелени площи
 • Мобилно отводняване

Особености / предимства при използване

Pumping of

 • Wastewater
 • Process water

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 44
 • Температура на работния флуид: 3 - 35 °C
 • Свободен сферичен проход 5 mm
 • Електрическо свързване: Rp 1½
 • Макс. височина на засмукване: 6 m
Wilo-Drain LPC
Drain LPC

Конструкция

Самозасмукваща помпа за отпадни води със стандартен мотор за монтаж на сухо

Приложение

Изпомпване на отпадни води с незначителни твърди примеси при

 • Строителни изкопи и малки езера
 • Дъждуване, оросяване на градини и зелени площи
 • Отводняване на просмукана вода
 • Мобилно отводняване

Особености / предимства при използване

Pumping of

 • Wastewater
 • Process water

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 55
 • Температура на работния флуид: 3 - 80 °C
 • Свободен сферичен проход: 6 - 12 mm (в зависимост от модела)
 • Изходен отвор: R 1½ респ. Rp 2 или Rp 3
 • Макс. височина на засмукване: 7,5 m
Wilo-Drain STS 40
Drain STS 40

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за прекъсващ работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел.захранване: 1~230 V, 50 Hz oder 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа: потопен: S1 или S3 25%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: B
 • Термозащита на намотката
 • максимална температура на флуида: 3 ‐ 35 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Свободен сферичен проход 40 mm
 • Максимална дълбочина на потапяне 5 m
Wilo-Drain TC 40
Drain TC 40

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за прекъсващ работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел.захранване: 1~230 V, 50 Hz
 • Режим на работа: потопен: S1 или S3 25%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: B
 • Термозащита на намотката
 • максимална температура на флуида: 3 ‐ 40 °C
 • Дължина на кабела: 5 m
 • Свободен сферичен проход 35 mm
 • Максимална дълбочина на потапяне 5 m
Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32
Drain TM/TMW/TMR 32

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води

Приложение

 • За изпомпване на чиста или леко замърсена вода

  • От резервоари, шахти и ями
  • При наводнения
  • За отводняване на мазета и достъпите до тях

 

TMR

TMR е подходяща за понижаване на нивото на водата до остатъчно ниво от 2 mm.

TMW

Потопяемите помпи, които се използват в помпени резервоари, към които се оттичат, например, води от перални машини и сапунена вода от мивки и душове, ще имат значително по-кратък живот заради утайките. Възможно е тези утайки да се съберат в помпената шахта, и с това да допринесат за образуването на шлам и неприятни миризми.

Благодарение на турболатора си, помпата Wilo‐Drain TSW 32 предотвратява отлагането на тези утайки и ги отвежда с флуида. По този начин се намаляват разходите и времето, необходими за редовно почистване на шахтата. До минимум се свежда и проблемът с извозването на шлама и спазването на хигиенната охрана на труда при почистване на помпения резервоар.

Особености / предимства при използване

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

технически характеристики

 • Ел. захранване 1~230 V, 50Hz
 • Степен на защита IP 68
 • Дълбочина на потапяне макс. 3 m
 • Температура на флуида 3 ‐ 35 °C, кратковременно, до 3 min., макс. 90 °C
 • Дължина на кабела в зависимост от типа от 3 до 10 m
 • Свободен сферичен проход 10 mm (TMR: 2 mm)
 • Нагнетател Rp 1 ¼
Wilo-Drain TS 40-65
Drain TS 40-65

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води

Приложение

Изпомпване на

 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 68
 • Макс. дълбочина на потапяне: TS 40 = 5 m; TS 50/TS 65 = 10 m
 • Температура на работния флуид: 3 ‐ 35 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Свободен сферичен проход 10 mm
 • Нагнетател: TS 40 = Rp 1, TS 50 = Rp 1¼, TS 65 = Rp 2½
Wilo-Drain TS/TSW 32
Drain TS/TSW 32

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води

Приложение

 • За изпомпване на чиста или леко замърсена вода

  • От резервоари, шахти и ями
  • При наводнения
  • За отводняване на мазета и достъпите до тях

 • От битовата зона (перални машини, сапунен разтвор)
 • На малки фонтани, водни атракции или поточета

 

TSW

Потопяемите помпи, които се експлоатират в помпени резервоари към които се оттичат  води от перални машини и сапунена вода от мивки и душове, се натоварват допълнително от утайките, което скъсява експлоатационният им живот. Възможно е тези утайки да се съберат в помпената шахта, и с това да допринесат за образуването на шлам и неприятни миризми.

Благодарение на турболатора си Wilo‐Drain TSW 32 предотвратява отлагането на тези утайки и ги отвежда заедно с флуида. По този начин се намаляват разходите и времето, необходими за редовното почистване на шахтата. До минимум се свежда и проблемът с извозването на шлама и спазването на хигиенната охрана на труда при почистване на помпения резервоар.

Особености / предимства при използване

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

технически характеристики

 • Ел. захранване 1~230 V, 50Hz
 • Степен на защита IP 68
 • Дълбочина на потапяне макс. 10 m
 • Температура на флуида 3 - 35 °C, в кратковременен режим до 3 min. макс. 90 °C
 • Дължина на кабела 10 m
 • Свободен сферичен проход 10 mm
 • Нагнетател Rp 1 ¼, съединител за маркуч Ø 32 mm, R1
Wilo-Полдерни помпи EMU
Полдерни помпи EMU

Конструкция

Многостъпална потопяема помпа като полдерна помпа за вертикален монтаж

Приложение

 • Питейна и производствена вода от резервоари или водоеми с ниски нива на водата
 • Комунално водоснабдяване
 • Дъждуване и напояване
 • Понижаване нивото на водата
 • Промишлени приложения
 • Използване на геотермичната енергия
 • Използване в морски сондажи

Особености / предимства при използване

 • Питейна и производствена вода от резервоари или водоеми с ниски нива на водата
 • Комунално водоснабдяване
 • Дъждуване и напояване
 • Понижаване нивото на водата
 • Промишлени приложения
 • Използване на геотермичната енергия
 • Използване в морски сондажи

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Температура на флуида: 20°C, възможност за по-високи температури при запитване;
 • Минимално обтичане на външния мантел: не е необходимо
 • Макс. съдържание на пясък: 35 g/m3
 • Макс. брой пускове: 10/h
 • Степен на защита: IP 68
 • Диапазон на регулиране за честотните преобразуватели:

  • двуполюсни: 25‐-50 Hz
  • четириполюсни: 30‐-50 Hz

Wilo-Drain LP
Drain LP

Конструкция

Самозасмукваща помпа за отпадни води със стандартен мотор за монтаж на сухо

Приложение

Изпомпване на отпадни води от

 • Езера
 • Дъждуване, оросяване на градини и зелени площи
 • Мобилно отводняване

Особености / предимства при използване

Pumping of

 • Wastewater
 • Process water

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 44
 • Температура на работния флуид: 3 - 35 °C
 • Свободен сферичен проход 5 mm
 • Електрическо свързване: Rp 1½
 • Макс. височина на засмукване: 6 m
Wilo-Drain LPC
Drain LPC

Конструкция

Самозасмукваща помпа за отпадни води със стандартен мотор за монтаж на сухо

Приложение

Изпомпване на отпадни води с незначителни твърди примеси при

 • Строителни изкопи и малки езера
 • Дъждуване, оросяване на градини и зелени площи
 • Отводняване на просмукана вода
 • Мобилно отводняване

Особености / предимства при използване

Pumping of

 • Wastewater
 • Process water

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 55
 • Температура на работния флуид: 3 - 80 °C
 • Свободен сферичен проход: 6 - 12 mm (в зависимост от модела)
 • Изходен отвор: R 1½ респ. Rp 2 или Rp 3
 • Макс. височина на засмукване: 7,5 m
Wilo-Drain STS 40
Drain STS 40

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за прекъсващ работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел.захранване: 1~230 V, 50 Hz oder 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа: потопен: S1 или S3 25%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: B
 • Термозащита на намотката
 • максимална температура на флуида: 3 ‐ 35 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Свободен сферичен проход 40 mm
 • Максимална дълбочина на потапяне 5 m
Wilo-Drain TC 40
Drain TC 40

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за прекъсващ работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел.захранване: 1~230 V, 50 Hz
 • Режим на работа: потопен: S1 или S3 25%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: B
 • Термозащита на намотката
 • максимална температура на флуида: 3 ‐ 40 °C
 • Дължина на кабела: 5 m
 • Свободен сферичен проход 35 mm
 • Максимална дълбочина на потапяне 5 m
Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32
Drain TM/TMW/TMR 32

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води

Приложение

 • За изпомпване на чиста или леко замърсена вода

  • От резервоари, шахти и ями
  • При наводнения
  • За отводняване на мазета и достъпите до тях

 

TMR

TMR е подходяща за понижаване на нивото на водата до остатъчно ниво от 2 mm.

TMW

Потопяемите помпи, които се използват в помпени резервоари, към които се оттичат, например, води от перални машини и сапунена вода от мивки и душове, ще имат значително по-кратък живот заради утайките. Възможно е тези утайки да се съберат в помпената шахта, и с това да допринесат за образуването на шлам и неприятни миризми.

Благодарение на турболатора си, помпата Wilo‐Drain TSW 32 предотвратява отлагането на тези утайки и ги отвежда с флуида. По този начин се намаляват разходите и времето, необходими за редовно почистване на шахтата. До минимум се свежда и проблемът с извозването на шлама и спазването на хигиенната охрана на труда при почистване на помпения резервоар.

Особености / предимства при използване

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

технически характеристики

 • Ел. захранване 1~230 V, 50Hz
 • Степен на защита IP 68
 • Дълбочина на потапяне макс. 3 m
 • Температура на флуида 3 ‐ 35 °C, кратковременно, до 3 min., макс. 90 °C
 • Дължина на кабела в зависимост от типа от 3 до 10 m
 • Свободен сферичен проход 10 mm (TMR: 2 mm)
 • Нагнетател Rp 1 ¼
Wilo-Drain TP 50/TP 65
Drain TP 50/TP 65

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за продължителен работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа Непотопена S2-8min, S3 25%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Термичен контрол на намотките
 • Макс. температура на флуида: 3 - 35 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Свободен сферичен проход 44 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 10 m
Wilo-Drain TP 80/TP 100
Drain TP 80/TP 100

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за продължителен работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж, и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Технологична вода
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Технологична вода
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена и Непотопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Макс. температура на флуида: 3 - 40 °C
 • Свободен сферичен проход 80 респ.. 95 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-Drain TS 40-65
Drain TS 40-65

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води

Приложение

Изпомпване на

 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 68
 • Макс. дълбочина на потапяне: TS 40 = 5 m; TS 50/TS 65 = 10 m
 • Температура на работния флуид: 3 ‐ 35 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Свободен сферичен проход 10 mm
 • Нагнетател: TS 40 = Rp 1, TS 50 = Rp 1¼, TS 65 = Rp 2½
Wilo-Drain TS/TSW 32
Drain TS/TSW 32

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води

Приложение

 • За изпомпване на чиста или леко замърсена вода

  • От резервоари, шахти и ями
  • При наводнения
  • За отводняване на мазета и достъпите до тях

 • От битовата зона (перални машини, сапунен разтвор)
 • На малки фонтани, водни атракции или поточета

 

TSW

Потопяемите помпи, които се експлоатират в помпени резервоари към които се оттичат  води от перални машини и сапунена вода от мивки и душове, се натоварват допълнително от утайките, което скъсява експлоатационният им живот. Възможно е тези утайки да се съберат в помпената шахта, и с това да допринесат за образуването на шлам и неприятни миризми.

Благодарение на турболатора си Wilo‐Drain TSW 32 предотвратява отлагането на тези утайки и ги отвежда заедно с флуида. По този начин се намаляват разходите и времето, необходими за редовното почистване на шахтата. До минимум се свежда и проблемът с извозването на шлама и спазването на хигиенната охрана на труда при почистване на помпения резервоар.

Особености / предимства при използване

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

технически характеристики

 • Ел. захранване 1~230 V, 50Hz
 • Степен на защита IP 68
 • Дълбочина на потапяне макс. 10 m
 • Температура на флуида 3 - 35 °C, в кратковременен режим до 3 min. макс. 90 °C
 • Дължина на кабела 10 m
 • Свободен сферичен проход 10 mm
 • Нагнетател Rp 1 ¼, съединител за маркуч Ø 32 mm, R1
Wilo-Drain VC
Drain VC

Конструкция

Помпа, монтирана върху стойка, без възможност за работа под залив, със стандартен мотор

Приложение

Изпомпване на отпадни води

 • С твърди примеси с макс. Ø 5 mm, респ. Ø 7 mm (VC 40)
 • Флуиди до 95 °C
 • От помпени шахти
 • С кондензат
 • От мазета, застрашени от наводнение

Особености / предимства при използване

Pumping of

 • Wastewater
 • Industrial wastewater with a maximum fluid temperature of 95 °C.

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 54
 • Температура на работния флуид: 3 ‐ 95 °C
 • Свободен сферичен проход 5 mm респ. 7 mm
 • Нагнетател: R 1 респ. R 1½
Wilo-EMU FA (стандартен вариант)
EMU FA (стандартен вариант)

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води без охладителна система, за продължителен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа Непотопена S1, S2‐-15 респ. S2-30 (в зависимост от модела)
 • Термозащита на мотора
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Температура на флуида: 3 - 40 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Сферичен проход от 45 до 100 mm
 • Сачмени лагери с дълготрайна смазка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-EMU FA…T
EMU FA…T

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води без и със активна охладителна система за изпомпване на необработени отпадни води за продължителен режим на работа в стационарен и мобилен мокър монтаж и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • необработени отпадни води с фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води с фекалии
 • Технологична вода

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • необработени отпадни води с фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води с фекалии
 • Технологична вода

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа в непотопено състояние със самоохлаждащ се мотор: S1
 • Режим на работа "непотопена" с мотор със сух ротор: S2-15 min (в зависимост от модела)
 • Степен на защита: IP 68
 • Температура на флуида: 3 ‐ 40 °C, възможност за по-високи температури при запитване
 • Уплътнение: според мотора с уплътнение на вала и механично уплътнение, две механични уплътнения или една блокова уплътняваща касета
 • Свободен сферичен проход: 78x105 - 150x150 mm.
 • Сачмени лагери с дълготрайна смазка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-EMU KPR
EMU KPR

Конструкция

Аксиална потопяема помпа без охладителна система, за продължителен режим в тръбни шахти, за стационарен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Технологична вода
 • Отпадни води
 • Производствена вода

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Технологична вода
 • Отпадни води
 • Производствена вода

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Макс. температура на флуида: 3 ‐ 40 °C, възможност за по-високи температури при запитване
 • Уплътнение: в зависимост от мотора с две механични уплътнения или една блокова уплътняваща касета
 • Свободен сферичен проход: 85 - 130 mm.
 • Къс общ вал на помпата/мотора
 • Сачмени лагери с дълготрайна смазка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-EMU KS
EMU KS

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230  V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 68
 • Макс. дълбочина на потапяне: 12,5 m
 • Температура на работния флуид: 3…40 °C
 • Дължина на кабела: 10 m/20 m
 • Свободен сферичен проход 5…45 mm (в зависимост от модела)
 • Нагнетател: G 1¼, G 2, G 2½, G 3, G 4 (в зависимост от модела)
Wilo-Rexa FIT
Rexa FIT

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за прекъсващ работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж, и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопен: S1
 • Режим на работа Непотопена S2-15 min; S3 10%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Температура на флуида: 3 ‑ 40 °C, макс. 60 °C за 3 min
 • Свободен сферичен проход: 50 / 65 / 80 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
 • Дължина на кабела: 10 m
Wilo-Rexa PRO
Rexa PRO

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за продължителен работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж, и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопен: S1
 • Режим на работа Непотопена S2‑30 min; S3 25%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Температура на флуида: 3 ‑ 40 °C, макс. 60 °C за 3 min
 • Свободен сферичен проход: 50 / 65 / 80 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
 • Дължина на кабела: 10 m
Wilo-Sevio ACT
Sevio ACT

Конструкция

Смукател на повърхността

Приложение

Щадящ процес на размесване на пренасящи частици от биомаса от всички видове в работния флуид

Особености / предимства при използване

Щадящ процес на размесване на пренасящи частици от биомаса от всички видове в работния флуид

технически характеристики

 • Дебит: 3300…4000 m³/h
 • Макс. дълбочина на резервоара: 3…8 m
 • Дебелина на слоя на биолеглата 1,6…5,5 m
 • Обемен дял на биолеглата 40…70 %
 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Максимална температура на флуида: 40 °C
Wilo-Sevio AIR
Sevio AIR

Конструкция

Аерираща система с тръбни, лентови или дискови аериращи компоненти

Приложение

За подаване на въздух на едри и малки мехурчета във воднисти флуиди като вода, отпадни води или шлам с цел обогатяване с кислород и размесване.

Особености / предимства при използване

За подаване на въздух на едри и малки мехурчета във воднисти флуиди като вода, отпадни води или шлам с цел обогатяване с кислород и размесване.

технически характеристики

Дисков аериращ компонент

 • Външен диаметър: 280 mm
 • Диаметър на мембраната: 237 mm
 • Площ на мембраната: 0,044 m²
 • Използване на кислорода: 6,5…8,5 %/m
 • Големина на въздушните мехурчета: 1-3 mm
 • Загуба на налягане: 22…43 mbar
 • Присъединителен размер: 90 mm при затръбяване от синтетичен материал, 88,9 mm при затръбяване от неръждаема стомана
 • Макс. температура на въздуха в системата/дисковия аериращ компонент: 100 °C

Диапазон на натоварване*

 • Диапазон на количеството въздух: 1-8 Nm³/h
 • Мин. натоварване: 1,5 Nm³/h
 • Стандартно натоварване: 4,0 Nm³/h
 • Макс. натоварване: 6,0 Nm³/h
 • Кратковременно (макс. 15 минути) е възможно натоварване от 7,5 Nm³/h

* Стойностите за натоварването са в сила при стандартни условия: 0 °C и 1013 hPa.

Wilo-Sevio MIX DM
Sevio MIX DM

Конструкция

Разбъркващ механизъм с потопяем мотор за приложения MUD (изпомпване на сондажен шлам)

Приложение

За изпомпване на сондажен шлам в инсталации на брега и в морето

Особености / предимства при използване

За изпомпване на сондажен шлам в инсталации на брега и в морето

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Максимална температура на флуида: 90 °C
 • Предавка: 1- степенна планетна предавка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-Sevio MIX/FLOW BG
Sevio MIX/FLOW BG

Конструкция

Разбъркващ механизъм с потопяем мотор за приложения в инсталации за биогаз с 1-степенна и 2-степенна планетна предавка

Приложение

Разбъркващ механизъм с потопяем мотор за използване в инсталации за биогаз за размесване на субстрати в контейнери за ферментация и допълнителна ферментация.

Особености / предимства при използване

Разбъркващ механизъм с потопяем мотор за използване в инсталации за биогаз за размесване на субстрати в контейнери за ферментация и допълнителна ферментация.

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Максимална температура на флуида: 60 °C
 • Предавка: 1-степенна (Sevio MIX) или 2-степенна (Sevio FLOW) планетна предавка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-Полдерни помпи EMU
Полдерни помпи EMU

Конструкция

Многостъпална потопяема помпа като полдерна помпа за вертикален монтаж

Приложение

 • Питейна и производствена вода от резервоари или водоеми с ниски нива на водата
 • Комунално водоснабдяване
 • Дъждуване и напояване
 • Понижаване нивото на водата
 • Промишлени приложения
 • Използване на геотермичната енергия
 • Използване в морски сондажи

Особености / предимства при използване

 • Питейна и производствена вода от резервоари или водоеми с ниски нива на водата
 • Комунално водоснабдяване
 • Дъждуване и напояване
 • Понижаване нивото на водата
 • Промишлени приложения
 • Използване на геотермичната енергия
 • Използване в морски сондажи

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Температура на флуида: 20°C, възможност за по-високи температури при запитване;
 • Минимално обтичане на външния мантел: не е необходимо
 • Макс. съдържание на пясък: 35 g/m3
 • Макс. брой пускове: 10/h
 • Степен на защита: IP 68
 • Диапазон на регулиране за честотните преобразуватели:

  • двуполюсни: 25‐-50 Hz
  • четириполюсни: 30‐-50 Hz

Wilo-Drain LP
Drain LP

Конструкция

Самозасмукваща помпа за отпадни води със стандартен мотор за монтаж на сухо

Приложение

Изпомпване на отпадни води от

 • Езера
 • Дъждуване, оросяване на градини и зелени площи
 • Мобилно отводняване

Особености / предимства при използване

Pumping of

 • Wastewater
 • Process water

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 44
 • Температура на работния флуид: 3 - 35 °C
 • Свободен сферичен проход 5 mm
 • Електрическо свързване: Rp 1½
 • Макс. височина на засмукване: 6 m
Wilo-Drain LPC
Drain LPC

Конструкция

Самозасмукваща помпа за отпадни води със стандартен мотор за монтаж на сухо

Приложение

Изпомпване на отпадни води с незначителни твърди примеси при

 • Строителни изкопи и малки езера
 • Дъждуване, оросяване на градини и зелени площи
 • Отводняване на просмукана вода
 • Мобилно отводняване

Особености / предимства при използване

Pumping of

 • Wastewater
 • Process water

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 55
 • Температура на работния флуид: 3 - 80 °C
 • Свободен сферичен проход: 6 - 12 mm (в зависимост от модела)
 • Изходен отвор: R 1½ респ. Rp 2 или Rp 3
 • Макс. височина на засмукване: 7,5 m
Wilo-Drain STS 40
Drain STS 40

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за прекъсващ работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел.захранване: 1~230 V, 50 Hz oder 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа: потопен: S1 или S3 25%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: B
 • Термозащита на намотката
 • максимална температура на флуида: 3 ‐ 35 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Свободен сферичен проход 40 mm
 • Максимална дълбочина на потапяне 5 m
Wilo-Drain TC 40
Drain TC 40

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за прекъсващ работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел.захранване: 1~230 V, 50 Hz
 • Режим на работа: потопен: S1 или S3 25%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: B
 • Термозащита на намотката
 • максимална температура на флуида: 3 ‐ 40 °C
 • Дължина на кабела: 5 m
 • Свободен сферичен проход 35 mm
 • Максимална дълбочина на потапяне 5 m
Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32
Drain TM/TMW/TMR 32

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води

Приложение

 • За изпомпване на чиста или леко замърсена вода

  • От резервоари, шахти и ями
  • При наводнения
  • За отводняване на мазета и достъпите до тях

 

TMR

TMR е подходяща за понижаване на нивото на водата до остатъчно ниво от 2 mm.

TMW

Потопяемите помпи, които се използват в помпени резервоари, към които се оттичат, например, води от перални машини и сапунена вода от мивки и душове, ще имат значително по-кратък живот заради утайките. Възможно е тези утайки да се съберат в помпената шахта, и с това да допринесат за образуването на шлам и неприятни миризми.

Благодарение на турболатора си, помпата Wilo‐Drain TSW 32 предотвратява отлагането на тези утайки и ги отвежда с флуида. По този начин се намаляват разходите и времето, необходими за редовно почистване на шахтата. До минимум се свежда и проблемът с извозването на шлама и спазването на хигиенната охрана на труда при почистване на помпения резервоар.

Особености / предимства при използване

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

технически характеристики

 • Ел. захранване 1~230 V, 50Hz
 • Степен на защита IP 68
 • Дълбочина на потапяне макс. 3 m
 • Температура на флуида 3 ‐ 35 °C, кратковременно, до 3 min., макс. 90 °C
 • Дължина на кабела в зависимост от типа от 3 до 10 m
 • Свободен сферичен проход 10 mm (TMR: 2 mm)
 • Нагнетател Rp 1 ¼
Wilo-Drain TP 50/TP 65
Drain TP 50/TP 65

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за продължителен работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа Непотопена S2-8min, S3 25%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Термичен контрол на намотките
 • Макс. температура на флуида: 3 - 35 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Свободен сферичен проход 44 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 10 m
Wilo-Drain TP 80/TP 100
Drain TP 80/TP 100

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за продължителен работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж, и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Технологична вода
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Технологична вода
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена и Непотопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Макс. температура на флуида: 3 - 40 °C
 • Свободен сферичен проход 80 респ.. 95 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-Drain TS 40-65
Drain TS 40-65

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води

Приложение

Изпомпване на

 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 68
 • Макс. дълбочина на потапяне: TS 40 = 5 m; TS 50/TS 65 = 10 m
 • Температура на работния флуид: 3 ‐ 35 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Свободен сферичен проход 10 mm
 • Нагнетател: TS 40 = Rp 1, TS 50 = Rp 1¼, TS 65 = Rp 2½
Wilo-Drain TS/TSW 32
Drain TS/TSW 32

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води

Приложение

 • За изпомпване на чиста или леко замърсена вода

  • От резервоари, шахти и ями
  • При наводнения
  • За отводняване на мазета и достъпите до тях

 • От битовата зона (перални машини, сапунен разтвор)
 • На малки фонтани, водни атракции или поточета

 

TSW

Потопяемите помпи, които се експлоатират в помпени резервоари към които се оттичат  води от перални машини и сапунена вода от мивки и душове, се натоварват допълнително от утайките, което скъсява експлоатационният им живот. Възможно е тези утайки да се съберат в помпената шахта, и с това да допринесат за образуването на шлам и неприятни миризми.

Благодарение на турболатора си Wilo‐Drain TSW 32 предотвратява отлагането на тези утайки и ги отвежда заедно с флуида. По този начин се намаляват разходите и времето, необходими за редовното почистване на шахтата. До минимум се свежда и проблемът с извозването на шлама и спазването на хигиенната охрана на труда при почистване на помпения резервоар.

Особености / предимства при използване

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

технически характеристики

 • Ел. захранване 1~230 V, 50Hz
 • Степен на защита IP 68
 • Дълбочина на потапяне макс. 10 m
 • Температура на флуида 3 - 35 °C, в кратковременен режим до 3 min. макс. 90 °C
 • Дължина на кабела 10 m
 • Свободен сферичен проход 10 mm
 • Нагнетател Rp 1 ¼, съединител за маркуч Ø 32 mm, R1
Wilo-Drain VC
Drain VC

Конструкция

Помпа, монтирана върху стойка, без възможност за работа под залив, със стандартен мотор

Приложение

Изпомпване на отпадни води

 • С твърди примеси с макс. Ø 5 mm, респ. Ø 7 mm (VC 40)
 • Флуиди до 95 °C
 • От помпени шахти
 • С кондензат
 • От мазета, застрашени от наводнение

Особености / предимства при използване

Pumping of

 • Wastewater
 • Industrial wastewater with a maximum fluid temperature of 95 °C.

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 54
 • Температура на работния флуид: 3 ‐ 95 °C
 • Свободен сферичен проход 5 mm респ. 7 mm
 • Нагнетател: R 1 респ. R 1½
Wilo-EMU FA (стандартен вариант)
EMU FA (стандартен вариант)

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води без охладителна система, за продължителен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа Непотопена S1, S2‐-15 респ. S2-30 (в зависимост от модела)
 • Термозащита на мотора
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Температура на флуида: 3 - 40 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Сферичен проход от 45 до 100 mm
 • Сачмени лагери с дълготрайна смазка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-EMU FA…T
EMU FA…T

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води без и със активна охладителна система за изпомпване на необработени отпадни води за продължителен режим на работа в стационарен и мобилен мокър монтаж и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • необработени отпадни води с фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води с фекалии
 • Технологична вода

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • необработени отпадни води с фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води с фекалии
 • Технологична вода

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа в непотопено състояние със самоохлаждащ се мотор: S1
 • Режим на работа "непотопена" с мотор със сух ротор: S2-15 min (в зависимост от модела)
 • Степен на защита: IP 68
 • Температура на флуида: 3 ‐ 40 °C, възможност за по-високи температури при запитване
 • Уплътнение: според мотора с уплътнение на вала и механично уплътнение, две механични уплътнения или една блокова уплътняваща касета
 • Свободен сферичен проход: 78x105 - 150x150 mm.
 • Сачмени лагери с дълготрайна смазка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-EMU KPR
EMU KPR

Конструкция

Аксиална потопяема помпа без охладителна система, за продължителен режим в тръбни шахти, за стационарен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Технологична вода
 • Отпадни води
 • Производствена вода

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Технологична вода
 • Отпадни води
 • Производствена вода

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Макс. температура на флуида: 3 ‐ 40 °C, възможност за по-високи температури при запитване
 • Уплътнение: в зависимост от мотора с две механични уплътнения или една блокова уплътняваща касета
 • Свободен сферичен проход: 85 - 130 mm.
 • Къс общ вал на помпата/мотора
 • Сачмени лагери с дълготрайна смазка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-EMU KS
EMU KS

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230  V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 68
 • Макс. дълбочина на потапяне: 12,5 m
 • Температура на работния флуид: 3…40 °C
 • Дължина на кабела: 10 m/20 m
 • Свободен сферичен проход 5…45 mm (в зависимост от модела)
 • Нагнетател: G 1¼, G 2, G 2½, G 3, G 4 (в зависимост от модела)
Wilo-Rexa FIT
Rexa FIT

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за прекъсващ работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж, и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопен: S1
 • Режим на работа Непотопена S2-15 min; S3 10%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Температура на флуида: 3 ‑ 40 °C, макс. 60 °C за 3 min
 • Свободен сферичен проход: 50 / 65 / 80 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
 • Дължина на кабела: 10 m
Wilo-Rexa PRO
Rexa PRO

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за продължителен работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж, и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопен: S1
 • Режим на работа Непотопена S2‑30 min; S3 25%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Температура на флуида: 3 ‑ 40 °C, макс. 60 °C за 3 min
 • Свободен сферичен проход: 50 / 65 / 80 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
 • Дължина на кабела: 10 m
Wilo-Sevio ACT
Sevio ACT

Конструкция

Смукател на повърхността

Приложение

Щадящ процес на размесване на пренасящи частици от биомаса от всички видове в работния флуид

Особености / предимства при използване

Щадящ процес на размесване на пренасящи частици от биомаса от всички видове в работния флуид

технически характеристики

 • Дебит: 3300…4000 m³/h
 • Макс. дълбочина на резервоара: 3…8 m
 • Дебелина на слоя на биолеглата 1,6…5,5 m
 • Обемен дял на биолеглата 40…70 %
 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Максимална температура на флуида: 40 °C
Wilo-Sevio AIR
Sevio AIR

Конструкция

Аерираща система с тръбни, лентови или дискови аериращи компоненти

Приложение

За подаване на въздух на едри и малки мехурчета във воднисти флуиди като вода, отпадни води или шлам с цел обогатяване с кислород и размесване.

Особености / предимства при използване

За подаване на въздух на едри и малки мехурчета във воднисти флуиди като вода, отпадни води или шлам с цел обогатяване с кислород и размесване.

технически характеристики

Дисков аериращ компонент

 • Външен диаметър: 280 mm
 • Диаметър на мембраната: 237 mm
 • Площ на мембраната: 0,044 m²
 • Използване на кислорода: 6,5…8,5 %/m
 • Големина на въздушните мехурчета: 1-3 mm
 • Загуба на налягане: 22…43 mbar
 • Присъединителен размер: 90 mm при затръбяване от синтетичен материал, 88,9 mm при затръбяване от неръждаема стомана
 • Макс. температура на въздуха в системата/дисковия аериращ компонент: 100 °C

Диапазон на натоварване*

 • Диапазон на количеството въздух: 1-8 Nm³/h
 • Мин. натоварване: 1,5 Nm³/h
 • Стандартно натоварване: 4,0 Nm³/h
 • Макс. натоварване: 6,0 Nm³/h
 • Кратковременно (макс. 15 минути) е възможно натоварване от 7,5 Nm³/h

* Стойностите за натоварването са в сила при стандартни условия: 0 °C и 1013 hPa.

Wilo-Sevio MIX DM
Sevio MIX DM

Конструкция

Разбъркващ механизъм с потопяем мотор за приложения MUD (изпомпване на сондажен шлам)

Приложение

За изпомпване на сондажен шлам в инсталации на брега и в морето

Особености / предимства при използване

За изпомпване на сондажен шлам в инсталации на брега и в морето

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Максимална температура на флуида: 90 °C
 • Предавка: 1- степенна планетна предавка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-Sevio MIX/FLOW BG
Sevio MIX/FLOW BG

Конструкция

Разбъркващ механизъм с потопяем мотор за приложения в инсталации за биогаз с 1-степенна и 2-степенна планетна предавка

Приложение

Разбъркващ механизъм с потопяем мотор за използване в инсталации за биогаз за размесване на субстрати в контейнери за ферментация и допълнителна ферментация.

Особености / предимства при използване

Разбъркващ механизъм с потопяем мотор за използване в инсталации за биогаз за размесване на субстрати в контейнери за ферментация и допълнителна ферментация.

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Максимална температура на флуида: 60 °C
 • Предавка: 1-степенна (Sevio MIX) или 2-степенна (Sevio FLOW) планетна предавка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-Полдерни помпи EMU
Полдерни помпи EMU

Конструкция

Многостъпална потопяема помпа като полдерна помпа за вертикален монтаж

Приложение

 • Питейна и производствена вода от резервоари или водоеми с ниски нива на водата
 • Комунално водоснабдяване
 • Дъждуване и напояване
 • Понижаване нивото на водата
 • Промишлени приложения
 • Използване на геотермичната енергия
 • Използване в морски сондажи

Особености / предимства при използване

 • Питейна и производствена вода от резервоари или водоеми с ниски нива на водата
 • Комунално водоснабдяване
 • Дъждуване и напояване
 • Понижаване нивото на водата
 • Промишлени приложения
 • Използване на геотермичната енергия
 • Използване в морски сондажи

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Температура на флуида: 20°C, възможност за по-високи температури при запитване;
 • Минимално обтичане на външния мантел: не е необходимо
 • Макс. съдържание на пясък: 35 g/m3
 • Макс. брой пускове: 10/h
 • Степен на защита: IP 68
 • Диапазон на регулиране за честотните преобразуватели:

  • двуполюсни: 25‐-50 Hz
  • четириполюсни: 30‐-50 Hz

Wilo-Drain LP
Drain LP

Конструкция

Самозасмукваща помпа за отпадни води със стандартен мотор за монтаж на сухо

Приложение

Изпомпване на отпадни води от

 • Езера
 • Дъждуване, оросяване на градини и зелени площи
 • Мобилно отводняване

Особености / предимства при използване

Pumping of

 • Wastewater
 • Process water

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 44
 • Температура на работния флуид: 3 - 35 °C
 • Свободен сферичен проход 5 mm
 • Електрическо свързване: Rp 1½
 • Макс. височина на засмукване: 6 m
Wilo-Drain LPC
Drain LPC

Конструкция

Самозасмукваща помпа за отпадни води със стандартен мотор за монтаж на сухо

Приложение

Изпомпване на отпадни води с незначителни твърди примеси при

 • Строителни изкопи и малки езера
 • Дъждуване, оросяване на градини и зелени площи
 • Отводняване на просмукана вода
 • Мобилно отводняване

Особености / предимства при използване

Pumping of

 • Wastewater
 • Process water

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 55
 • Температура на работния флуид: 3 - 80 °C
 • Свободен сферичен проход: 6 - 12 mm (в зависимост от модела)
 • Изходен отвор: R 1½ респ. Rp 2 или Rp 3
 • Макс. височина на засмукване: 7,5 m
Wilo-Drain STS 40
Drain STS 40

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за прекъсващ работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел.захранване: 1~230 V, 50 Hz oder 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа: потопен: S1 или S3 25%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: B
 • Термозащита на намотката
 • максимална температура на флуида: 3 ‐ 35 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Свободен сферичен проход 40 mm
 • Максимална дълбочина на потапяне 5 m
Wilo-Drain TC 40
Drain TC 40

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за прекъсващ работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел.захранване: 1~230 V, 50 Hz
 • Режим на работа: потопен: S1 или S3 25%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: B
 • Термозащита на намотката
 • максимална температура на флуида: 3 ‐ 40 °C
 • Дължина на кабела: 5 m
 • Свободен сферичен проход 35 mm
 • Максимална дълбочина на потапяне 5 m
Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32
Drain TM/TMW/TMR 32

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води

Приложение

 • За изпомпване на чиста или леко замърсена вода

  • От резервоари, шахти и ями
  • При наводнения
  • За отводняване на мазета и достъпите до тях

 

TMR

TMR е подходяща за понижаване на нивото на водата до остатъчно ниво от 2 mm.

TMW

Потопяемите помпи, които се използват в помпени резервоари, към които се оттичат, например, води от перални машини и сапунена вода от мивки и душове, ще имат значително по-кратък живот заради утайките. Възможно е тези утайки да се съберат в помпената шахта, и с това да допринесат за образуването на шлам и неприятни миризми.

Благодарение на турболатора си, помпата Wilo‐Drain TSW 32 предотвратява отлагането на тези утайки и ги отвежда с флуида. По този начин се намаляват разходите и времето, необходими за редовно почистване на шахтата. До минимум се свежда и проблемът с извозването на шлама и спазването на хигиенната охрана на труда при почистване на помпения резервоар.

Особености / предимства при използване

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

технически характеристики

 • Ел. захранване 1~230 V, 50Hz
 • Степен на защита IP 68
 • Дълбочина на потапяне макс. 3 m
 • Температура на флуида 3 ‐ 35 °C, кратковременно, до 3 min., макс. 90 °C
 • Дължина на кабела в зависимост от типа от 3 до 10 m
 • Свободен сферичен проход 10 mm (TMR: 2 mm)
 • Нагнетател Rp 1 ¼
Wilo-Drain TP 50/TP 65
Drain TP 50/TP 65

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за продължителен работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа Непотопена S2-8min, S3 25%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Термичен контрол на намотките
 • Макс. температура на флуида: 3 - 35 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Свободен сферичен проход 44 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 10 m
Wilo-Drain TP 80/TP 100
Drain TP 80/TP 100

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за продължителен работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж, и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Технологична вода
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Технологична вода
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена и Непотопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Макс. температура на флуида: 3 - 40 °C
 • Свободен сферичен проход 80 респ.. 95 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-Drain TS 40-65
Drain TS 40-65

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води

Приложение

Изпомпване на

 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 68
 • Макс. дълбочина на потапяне: TS 40 = 5 m; TS 50/TS 65 = 10 m
 • Температура на работния флуид: 3 ‐ 35 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Свободен сферичен проход 10 mm
 • Нагнетател: TS 40 = Rp 1, TS 50 = Rp 1¼, TS 65 = Rp 2½
Wilo-Drain TS/TSW 32
Drain TS/TSW 32

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води

Приложение

 • За изпомпване на чиста или леко замърсена вода

  • От резервоари, шахти и ями
  • При наводнения
  • За отводняване на мазета и достъпите до тях

 • От битовата зона (перални машини, сапунен разтвор)
 • На малки фонтани, водни атракции или поточета

 

TSW

Потопяемите помпи, които се експлоатират в помпени резервоари към които се оттичат  води от перални машини и сапунена вода от мивки и душове, се натоварват допълнително от утайките, което скъсява експлоатационният им живот. Възможно е тези утайки да се съберат в помпената шахта, и с това да допринесат за образуването на шлам и неприятни миризми.

Благодарение на турболатора си Wilo‐Drain TSW 32 предотвратява отлагането на тези утайки и ги отвежда заедно с флуида. По този начин се намаляват разходите и времето, необходими за редовното почистване на шахтата. До минимум се свежда и проблемът с извозването на шлама и спазването на хигиенната охрана на труда при почистване на помпения резервоар.

Особености / предимства при използване

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

технически характеристики

 • Ел. захранване 1~230 V, 50Hz
 • Степен на защита IP 68
 • Дълбочина на потапяне макс. 10 m
 • Температура на флуида 3 - 35 °C, в кратковременен режим до 3 min. макс. 90 °C
 • Дължина на кабела 10 m
 • Свободен сферичен проход 10 mm
 • Нагнетател Rp 1 ¼, съединител за маркуч Ø 32 mm, R1
Wilo-Drain VC
Drain VC

Конструкция

Помпа, монтирана върху стойка, без възможност за работа под залив, със стандартен мотор

Приложение

Изпомпване на отпадни води

 • С твърди примеси с макс. Ø 5 mm, респ. Ø 7 mm (VC 40)
 • Флуиди до 95 °C
 • От помпени шахти
 • С кондензат
 • От мазета, застрашени от наводнение

Особености / предимства при използване

Pumping of

 • Wastewater
 • Industrial wastewater with a maximum fluid temperature of 95 °C.

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 54
 • Температура на работния флуид: 3 ‐ 95 °C
 • Свободен сферичен проход 5 mm респ. 7 mm
 • Нагнетател: R 1 респ. R 1½
Wilo-EMU FA (стандартен вариант)
EMU FA (стандартен вариант)

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води без охладителна система, за продължителен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа Непотопена S1, S2‐-15 респ. S2-30 (в зависимост от модела)
 • Термозащита на мотора
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Температура на флуида: 3 - 40 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Сферичен проход от 45 до 100 mm
 • Сачмени лагери с дълготрайна смазка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-EMU FA…T
EMU FA…T

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води без и със активна охладителна система за изпомпване на необработени отпадни води за продължителен режим на работа в стационарен и мобилен мокър монтаж и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • необработени отпадни води с фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води с фекалии
 • Технологична вода

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • необработени отпадни води с фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води с фекалии
 • Технологична вода

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа в непотопено състояние със самоохлаждащ се мотор: S1
 • Режим на работа "непотопена" с мотор със сух ротор: S2-15 min (в зависимост от модела)
 • Степен на защита: IP 68
 • Температура на флуида: 3 ‐ 40 °C, възможност за по-високи температури при запитване
 • Уплътнение: според мотора с уплътнение на вала и механично уплътнение, две механични уплътнения или една блокова уплътняваща касета
 • Свободен сферичен проход: 78x105 - 150x150 mm.
 • Сачмени лагери с дълготрайна смазка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-EMU KPR
EMU KPR

Конструкция

Аксиална потопяема помпа без охладителна система, за продължителен режим в тръбни шахти, за стационарен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Технологична вода
 • Отпадни води
 • Производствена вода

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Технологична вода
 • Отпадни води
 • Производствена вода

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Макс. температура на флуида: 3 ‐ 40 °C, възможност за по-високи температури при запитване
 • Уплътнение: в зависимост от мотора с две механични уплътнения или една блокова уплътняваща касета
 • Свободен сферичен проход: 85 - 130 mm.
 • Къс общ вал на помпата/мотора
 • Сачмени лагери с дълготрайна смазка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-EMU KS
EMU KS

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230  V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 68
 • Макс. дълбочина на потапяне: 12,5 m
 • Температура на работния флуид: 3…40 °C
 • Дължина на кабела: 10 m/20 m
 • Свободен сферичен проход 5…45 mm (в зависимост от модела)
 • Нагнетател: G 1¼, G 2, G 2½, G 3, G 4 (в зависимост от модела)
Wilo-Rexa FIT
Rexa FIT

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за прекъсващ работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж, и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопен: S1
 • Режим на работа Непотопена S2-15 min; S3 10%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Температура на флуида: 3 ‑ 40 °C, макс. 60 °C за 3 min
 • Свободен сферичен проход: 50 / 65 / 80 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
 • Дължина на кабела: 10 m
Wilo-Rexa PRO
Rexa PRO

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за продължителен работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж, и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопен: S1
 • Режим на работа Непотопена S2‑30 min; S3 25%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Температура на флуида: 3 ‑ 40 °C, макс. 60 °C за 3 min
 • Свободен сферичен проход: 50 / 65 / 80 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
 • Дължина на кабела: 10 m
Wilo-Sevio ACT
Sevio ACT

Конструкция

Смукател на повърхността

Приложение

Щадящ процес на размесване на пренасящи частици от биомаса от всички видове в работния флуид

Особености / предимства при използване

Щадящ процес на размесване на пренасящи частици от биомаса от всички видове в работния флуид

технически характеристики

 • Дебит: 3300…4000 m³/h
 • Макс. дълбочина на резервоара: 3…8 m
 • Дебелина на слоя на биолеглата 1,6…5,5 m
 • Обемен дял на биолеглата 40…70 %
 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Максимална температура на флуида: 40 °C
Wilo-Sevio AIR
Sevio AIR

Конструкция

Аерираща система с тръбни, лентови или дискови аериращи компоненти

Приложение

За подаване на въздух на едри и малки мехурчета във воднисти флуиди като вода, отпадни води или шлам с цел обогатяване с кислород и размесване.

Особености / предимства при използване

За подаване на въздух на едри и малки мехурчета във воднисти флуиди като вода, отпадни води или шлам с цел обогатяване с кислород и размесване.

технически характеристики

Дисков аериращ компонент

 • Външен диаметър: 280 mm
 • Диаметър на мембраната: 237 mm
 • Площ на мембраната: 0,044 m²
 • Използване на кислорода: 6,5…8,5 %/m
 • Големина на въздушните мехурчета: 1-3 mm
 • Загуба на налягане: 22…43 mbar
 • Присъединителен размер: 90 mm при затръбяване от синтетичен материал, 88,9 mm при затръбяване от неръждаема стомана
 • Макс. температура на въздуха в системата/дисковия аериращ компонент: 100 °C

Диапазон на натоварване*

 • Диапазон на количеството въздух: 1-8 Nm³/h
 • Мин. натоварване: 1,5 Nm³/h
 • Стандартно натоварване: 4,0 Nm³/h
 • Макс. натоварване: 6,0 Nm³/h
 • Кратковременно (макс. 15 минути) е възможно натоварване от 7,5 Nm³/h

* Стойностите за натоварването са в сила при стандартни условия: 0 °C и 1013 hPa.

Wilo-Sevio MIX DM
Sevio MIX DM

Конструкция

Разбъркващ механизъм с потопяем мотор за приложения MUD (изпомпване на сондажен шлам)

Приложение

За изпомпване на сондажен шлам в инсталации на брега и в морето

Особености / предимства при използване

За изпомпване на сондажен шлам в инсталации на брега и в морето

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Максимална температура на флуида: 90 °C
 • Предавка: 1- степенна планетна предавка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-Sevio MIX/FLOW BG
Sevio MIX/FLOW BG

Конструкция

Разбъркващ механизъм с потопяем мотор за приложения в инсталации за биогаз с 1-степенна и 2-степенна планетна предавка

Приложение

Разбъркващ механизъм с потопяем мотор за използване в инсталации за биогаз за размесване на субстрати в контейнери за ферментация и допълнителна ферментация.

Особености / предимства при използване

Разбъркващ механизъм с потопяем мотор за използване в инсталации за биогаз за размесване на субстрати в контейнери за ферментация и допълнителна ферментация.

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Максимална температура на флуида: 60 °C
 • Предавка: 1-степенна (Sevio MIX) или 2-степенна (Sevio FLOW) планетна предавка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-Полдерни помпи EMU
Полдерни помпи EMU

Конструкция

Многостъпална потопяема помпа като полдерна помпа за вертикален монтаж

Приложение

 • Питейна и производствена вода от резервоари или водоеми с ниски нива на водата
 • Комунално водоснабдяване
 • Дъждуване и напояване
 • Понижаване нивото на водата
 • Промишлени приложения
 • Използване на геотермичната енергия
 • Използване в морски сондажи

Особености / предимства при използване

 • Питейна и производствена вода от резервоари или водоеми с ниски нива на водата
 • Комунално водоснабдяване
 • Дъждуване и напояване
 • Понижаване нивото на водата
 • Промишлени приложения
 • Използване на геотермичната енергия
 • Използване в морски сондажи

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Температура на флуида: 20°C, възможност за по-високи температури при запитване;
 • Минимално обтичане на външния мантел: не е необходимо
 • Макс. съдържание на пясък: 35 g/m3
 • Макс. брой пускове: 10/h
 • Степен на защита: IP 68
 • Диапазон на регулиране за честотните преобразуватели:

  • двуполюсни: 25‐-50 Hz
  • четириполюсни: 30‐-50 Hz

Wilo-Drain LP
Drain LP

Конструкция

Самозасмукваща помпа за отпадни води със стандартен мотор за монтаж на сухо

Приложение

Изпомпване на отпадни води от

 • Езера
 • Дъждуване, оросяване на градини и зелени площи
 • Мобилно отводняване

Особености / предимства при използване

Pumping of

 • Wastewater
 • Process water

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 44
 • Температура на работния флуид: 3 - 35 °C
 • Свободен сферичен проход 5 mm
 • Електрическо свързване: Rp 1½
 • Макс. височина на засмукване: 6 m
Wilo-Drain LPC
Drain LPC

Конструкция

Самозасмукваща помпа за отпадни води със стандартен мотор за монтаж на сухо

Приложение

Изпомпване на отпадни води с незначителни твърди примеси при

 • Строителни изкопи и малки езера
 • Дъждуване, оросяване на градини и зелени площи
 • Отводняване на просмукана вода
 • Мобилно отводняване

Особености / предимства при използване

Pumping of

 • Wastewater
 • Process water

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 55
 • Температура на работния флуид: 3 - 80 °C
 • Свободен сферичен проход: 6 - 12 mm (в зависимост от модела)
 • Изходен отвор: R 1½ респ. Rp 2 или Rp 3
 • Макс. височина на засмукване: 7,5 m
Wilo-Drain STS 40
Drain STS 40

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за прекъсващ работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел.захранване: 1~230 V, 50 Hz oder 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа: потопен: S1 или S3 25%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: B
 • Термозащита на намотката
 • максимална температура на флуида: 3 ‐ 35 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Свободен сферичен проход 40 mm
 • Максимална дълбочина на потапяне 5 m
Wilo-Drain TC 40
Drain TC 40

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за прекъсващ работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел.захранване: 1~230 V, 50 Hz
 • Режим на работа: потопен: S1 или S3 25%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: B
 • Термозащита на намотката
 • максимална температура на флуида: 3 ‐ 40 °C
 • Дължина на кабела: 5 m
 • Свободен сферичен проход 35 mm
 • Максимална дълбочина на потапяне 5 m
Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32
Drain TM/TMW/TMR 32

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води

Приложение

 • За изпомпване на чиста или леко замърсена вода

  • От резервоари, шахти и ями
  • При наводнения
  • За отводняване на мазета и достъпите до тях

 

TMR

TMR е подходяща за понижаване на нивото на водата до остатъчно ниво от 2 mm.

TMW

Потопяемите помпи, които се използват в помпени резервоари, към които се оттичат, например, води от перални машини и сапунена вода от мивки и душове, ще имат значително по-кратък живот заради утайките. Възможно е тези утайки да се съберат в помпената шахта, и с това да допринесат за образуването на шлам и неприятни миризми.

Благодарение на турболатора си, помпата Wilo‐Drain TSW 32 предотвратява отлагането на тези утайки и ги отвежда с флуида. По този начин се намаляват разходите и времето, необходими за редовно почистване на шахтата. До минимум се свежда и проблемът с извозването на шлама и спазването на хигиенната охрана на труда при почистване на помпения резервоар.

Особености / предимства при използване

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

технически характеристики

 • Ел. захранване 1~230 V, 50Hz
 • Степен на защита IP 68
 • Дълбочина на потапяне макс. 3 m
 • Температура на флуида 3 ‐ 35 °C, кратковременно, до 3 min., макс. 90 °C
 • Дължина на кабела в зависимост от типа от 3 до 10 m
 • Свободен сферичен проход 10 mm (TMR: 2 mm)
 • Нагнетател Rp 1 ¼
Wilo-Drain TP 50/TP 65
Drain TP 50/TP 65

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за продължителен работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа Непотопена S2-8min, S3 25%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Термичен контрол на намотките
 • Макс. температура на флуида: 3 - 35 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Свободен сферичен проход 44 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 10 m
Wilo-Drain TP 80/TP 100
Drain TP 80/TP 100

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за продължителен работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж, и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Технологична вода
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Технологична вода
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена и Непотопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Макс. температура на флуида: 3 - 40 °C
 • Свободен сферичен проход 80 респ.. 95 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-Drain TS 40-65
Drain TS 40-65

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води

Приложение

Изпомпване на

 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 68
 • Макс. дълбочина на потапяне: TS 40 = 5 m; TS 50/TS 65 = 10 m
 • Температура на работния флуид: 3 ‐ 35 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Свободен сферичен проход 10 mm
 • Нагнетател: TS 40 = Rp 1, TS 50 = Rp 1¼, TS 65 = Rp 2½
Wilo-Drain TS/TSW 32
Drain TS/TSW 32

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води

Приложение

 • За изпомпване на чиста или леко замърсена вода

  • От резервоари, шахти и ями
  • При наводнения
  • За отводняване на мазета и достъпите до тях

 • От битовата зона (перални машини, сапунен разтвор)
 • На малки фонтани, водни атракции или поточета

 

TSW

Потопяемите помпи, които се експлоатират в помпени резервоари към които се оттичат  води от перални машини и сапунена вода от мивки и душове, се натоварват допълнително от утайките, което скъсява експлоатационният им живот. Възможно е тези утайки да се съберат в помпената шахта, и с това да допринесат за образуването на шлам и неприятни миризми.

Благодарение на турболатора си Wilo‐Drain TSW 32 предотвратява отлагането на тези утайки и ги отвежда заедно с флуида. По този начин се намаляват разходите и времето, необходими за редовното почистване на шахтата. До минимум се свежда и проблемът с извозването на шлама и спазването на хигиенната охрана на труда при почистване на помпения резервоар.

Особености / предимства при използване

Pumping of

 • Pre-cleaned sewage without faeces and long-fibre components
 • Wastewater

технически характеристики

 • Ел. захранване 1~230 V, 50Hz
 • Степен на защита IP 68
 • Дълбочина на потапяне макс. 10 m
 • Температура на флуида 3 - 35 °C, в кратковременен режим до 3 min. макс. 90 °C
 • Дължина на кабела 10 m
 • Свободен сферичен проход 10 mm
 • Нагнетател Rp 1 ¼, съединител за маркуч Ø 32 mm, R1
Wilo-Drain VC
Drain VC

Конструкция

Помпа, монтирана върху стойка, без възможност за работа под залив, със стандартен мотор

Приложение

Изпомпване на отпадни води

 • С твърди примеси с макс. Ø 5 mm, респ. Ø 7 mm (VC 40)
 • Флуиди до 95 °C
 • От помпени шахти
 • С кондензат
 • От мазета, застрашени от наводнение

Особености / предимства при използване

Pumping of

 • Wastewater
 • Industrial wastewater with a maximum fluid temperature of 95 °C.

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 54
 • Температура на работния флуид: 3 ‐ 95 °C
 • Свободен сферичен проход 5 mm респ. 7 mm
 • Нагнетател: R 1 респ. R 1½
Wilo-EMU FA (стандартен вариант)
EMU FA (стандартен вариант)

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води без охладителна система, за продължителен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа Непотопена S1, S2‐-15 респ. S2-30 (в зависимост от модела)
 • Термозащита на мотора
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Температура на флуида: 3 - 40 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Сферичен проход от 45 до 100 mm
 • Сачмени лагери с дълготрайна смазка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-EMU FA…T
EMU FA…T

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води без и със активна охладителна система за изпомпване на необработени отпадни води за продължителен режим на работа в стационарен и мобилен мокър монтаж и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • необработени отпадни води с фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води с фекалии
 • Технологична вода

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • необработени отпадни води с фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води с фекалии
 • Технологична вода

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа в непотопено състояние със самоохлаждащ се мотор: S1
 • Режим на работа "непотопена" с мотор със сух ротор: S2-15 min (в зависимост от модела)
 • Степен на защита: IP 68
 • Температура на флуида: 3 ‐ 40 °C, възможност за по-високи температури при запитване
 • Уплътнение: според мотора с уплътнение на вала и механично уплътнение, две механични уплътнения или една блокова уплътняваща касета
 • Свободен сферичен проход: 78x105 - 150x150 mm.
 • Сачмени лагери с дълготрайна смазка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-EMU KPR
EMU KPR

Конструкция

Аксиална потопяема помпа без охладителна система, за продължителен режим в тръбни шахти, за стационарен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Технологична вода
 • Отпадни води
 • Производствена вода

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Технологична вода
 • Отпадни води
 • Производствена вода

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Макс. температура на флуида: 3 ‐ 40 °C, възможност за по-високи температури при запитване
 • Уплътнение: в зависимост от мотора с две механични уплътнения или една блокова уплътняваща касета
 • Свободен сферичен проход: 85 - 130 mm.
 • Къс общ вал на помпата/мотора
 • Сачмени лагери с дълготрайна смазка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-EMU KS
EMU KS

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230  V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP 68
 • Макс. дълбочина на потапяне: 12,5 m
 • Температура на работния флуид: 3…40 °C
 • Дължина на кабела: 10 m/20 m
 • Свободен сферичен проход 5…45 mm (в зависимост от модела)
 • Нагнетател: G 1¼, G 2, G 2½, G 3, G 4 (в зависимост от модела)
Wilo-Rexa FIT
Rexa FIT

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за прекъсващ работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж, и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопен: S1
 • Режим на работа Непотопена S2-15 min; S3 10%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Температура на флуида: 3 ‑ 40 °C, макс. 60 °C за 3 min
 • Свободен сферичен проход: 50 / 65 / 80 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
 • Дължина на кабела: 10 m
Wilo-Rexa PRO
Rexa PRO

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за продължителен работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж, и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопен: S1
 • Режим на работа Непотопена S2‑30 min; S3 25%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Температура на флуида: 3 ‑ 40 °C, макс. 60 °C за 3 min
 • Свободен сферичен проход: 50 / 65 / 80 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
 • Дължина на кабела: 10 m
Wilo-Sevio ACT
Sevio ACT

Конструкция

Смукател на повърхността

Приложение

Щадящ процес на размесване на пренасящи частици от биомаса от всички видове в работния флуид

Особености / предимства при използване

Щадящ процес на размесване на пренасящи частици от биомаса от всички видове в работния флуид

технически характеристики

 • Дебит: 3300…4000 m³/h
 • Макс. дълбочина на резервоара: 3…8 m
 • Дебелина на слоя на биолеглата 1,6…5,5 m
 • Обемен дял на биолеглата 40…70 %
 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Максимална температура на флуида: 40 °C
Wilo-Sevio AIR
Sevio AIR

Конструкция

Аерираща система с тръбни, лентови или дискови аериращи компоненти

Приложение

За подаване на въздух на едри и малки мехурчета във воднисти флуиди като вода, отпадни води или шлам с цел обогатяване с кислород и размесване.

Особености / предимства при използване

За подаване на въздух на едри и малки мехурчета във воднисти флуиди като вода, отпадни води или шлам с цел обогатяване с кислород и размесване.

технически характеристики

Дисков аериращ компонент

 • Външен диаметър: 280 mm
 • Диаметър на мембраната: 237 mm
 • Площ на мембраната: 0,044 m²
 • Използване на кислорода: 6,5…8,5 %/m
 • Големина на въздушните мехурчета: 1-3 mm
 • Загуба на налягане: 22…43 mbar
 • Присъединителен размер: 90 mm при затръбяване от синтетичен материал, 88,9 mm при затръбяване от неръждаема стомана
 • Макс. температура на въздуха в системата/дисковия аериращ компонент: 100 °C

Диапазон на натоварване*

 • Диапазон на количеството въздух: 1-8 Nm³/h
 • Мин. натоварване: 1,5 Nm³/h
 • Стандартно натоварване: 4,0 Nm³/h
 • Макс. натоварване: 6,0 Nm³/h
 • Кратковременно (макс. 15 минути) е възможно натоварване от 7,5 Nm³/h

* Стойностите за натоварването са в сила при стандартни условия: 0 °C и 1013 hPa.

Wilo-Sevio MIX DM
Sevio MIX DM

Конструкция

Разбъркващ механизъм с потопяем мотор за приложения MUD (изпомпване на сондажен шлам)

Приложение

За изпомпване на сондажен шлам в инсталации на брега и в морето

Особености / предимства при използване

За изпомпване на сондажен шлам в инсталации на брега и в морето

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Максимална температура на флуида: 90 °C
 • Предавка: 1- степенна планетна предавка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-Sevio MIX/FLOW BG
Sevio MIX/FLOW BG

Конструкция

Разбъркващ механизъм с потопяем мотор за приложения в инсталации за биогаз с 1-степенна и 2-степенна планетна предавка

Приложение

Разбъркващ механизъм с потопяем мотор за използване в инсталации за биогаз за размесване на субстрати в контейнери за ферментация и допълнителна ферментация.

Особености / предимства при използване

Разбъркващ механизъм с потопяем мотор за използване в инсталации за биогаз за размесване на субстрати в контейнери за ферментация и допълнителна ферментация.

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Максимална температура на флуида: 60 °C
 • Предавка: 1-степенна (Sevio MIX) или 2-степенна (Sevio FLOW) планетна предавка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Сподели с други

Отводняване, защита от преливане

Pioneering for You