Замърсени и отпадни води

Сподели с други

Обработка на отпадни води

Перфектно възобновяване на водни ресурси. По цял свят Wilo е синоним на първокласна инженерна мисъл в най-добрите немски традиции.В сферата на комуналната обработка на отпадни води помпите и системите на Wilo налагат нови мащаби по отношение на техническата производителност и ефективност. По отношение на опазването на околната среда и запазването на природните ресурси тъкмо обработката на отпадни води играе много важна роля.

Wilo-EMU FA (стандартен вариант)
EMU FA (стандартен вариант)

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води без охладителна система, за продължителен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа Непотопена S1, S2‐-15 респ. S2-30 (в зависимост от модела)
 • Термозащита на мотора
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Температура на флуида: 3 - 40 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Сферичен проход от 45 до 100 mm
 • Сачмени лагери с дълготрайна смазка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-EMU FA (стандартен вариант)
EMU FA (стандартен вариант)

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води без охладителна система, за продължителен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа Непотопена S1, S2‐-15 респ. S2-30 (в зависимост от модела)
 • Термозащита на мотора
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Температура на флуида: 3 - 40 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Сферичен проход от 45 до 100 mm
 • Сачмени лагери с дълготрайна смазка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-Rexa FIT
Rexa FIT

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за прекъсващ работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж, и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопен: S1
 • Режим на работа Непотопена S2-15 min; S3 10%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Температура на флуида: 3 ‑ 40 °C, макс. 60 °C за 3 min
 • Свободен сферичен проход: 50 / 65 / 80 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
 • Дължина на кабела: 10 m
Wilo-Rexa PRO
Rexa PRO

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за продължителен работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж, и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопен: S1
 • Режим на работа Непотопена S2‑30 min; S3 25%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Температура на флуида: 3 ‑ 40 °C, макс. 60 °C за 3 min
 • Свободен сферичен проход: 50 / 65 / 80 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
 • Дължина на кабела: 10 m
Wilo-Sevio ACT
Sevio ACT

Конструкция

Смукател на повърхността

Приложение

Щадящ процес на размесване на пренасящи частици от биомаса от всички видове в работния флуид

Особености / предимства при използване

Щадящ процес на размесване на пренасящи частици от биомаса от всички видове в работния флуид

технически характеристики

 • Дебит: 3300…4000 m³/h
 • Макс. дълбочина на резервоара: 3…8 m
 • Дебелина на слоя на биолеглата 1,6…5,5 m
 • Обемен дял на биолеглата 40…70 %
 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Максимална температура на флуида: 40 °C
Wilo-Sevio AIR
Sevio AIR

Конструкция

Аерираща система с тръбни, лентови или дискови аериращи компоненти

Приложение

За подаване на въздух на едри и малки мехурчета във воднисти флуиди като вода, отпадни води или шлам с цел обогатяване с кислород и размесване.

Особености / предимства при използване

За подаване на въздух на едри и малки мехурчета във воднисти флуиди като вода, отпадни води или шлам с цел обогатяване с кислород и размесване.

технически характеристики

Дисков аериращ компонент

 • Външен диаметър: 280 mm
 • Диаметър на мембраната: 237 mm
 • Площ на мембраната: 0,044 m²
 • Използване на кислорода: 6,5…8,5 %/m
 • Големина на въздушните мехурчета: 1-3 mm
 • Загуба на налягане: 22…43 mbar
 • Присъединителен размер: 90 mm при затръбяване от синтетичен материал, 88,9 mm при затръбяване от неръждаема стомана
 • Макс. температура на въздуха в системата/дисковия аериращ компонент: 100 °C

Диапазон на натоварване*

 • Диапазон на количеството въздух: 1-8 Nm³/h
 • Мин. натоварване: 1,5 Nm³/h
 • Стандартно натоварване: 4,0 Nm³/h
 • Макс. натоварване: 6,0 Nm³/h
 • Кратковременно (макс. 15 минути) е възможно натоварване от 7,5 Nm³/h

* Стойностите за натоварването са в сила при стандартни условия: 0 °C и 1013 hPa.

Wilo-Sevio MIX DM
Sevio MIX DM

Конструкция

Разбъркващ механизъм с потопяем мотор за приложения MUD (изпомпване на сондажен шлам)

Приложение

За изпомпване на сондажен шлам в инсталации на брега и в морето

Особености / предимства при използване

За изпомпване на сондажен шлам в инсталации на брега и в морето

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Максимална температура на флуида: 90 °C
 • Предавка: 1- степенна планетна предавка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-Sevio MIX/FLOW BG
Sevio MIX/FLOW BG

Конструкция

Разбъркващ механизъм с потопяем мотор за приложения в инсталации за биогаз с 1-степенна и 2-степенна планетна предавка

Приложение

Разбъркващ механизъм с потопяем мотор за използване в инсталации за биогаз за размесване на субстрати в контейнери за ферментация и допълнителна ферментация.

Особености / предимства при използване

Разбъркващ механизъм с потопяем мотор за използване в инсталации за биогаз за размесване на субстрати в контейнери за ферментация и допълнителна ферментация.

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Максимална температура на флуида: 60 °C
 • Предавка: 1-степенна (Sevio MIX) или 2-степенна (Sevio FLOW) планетна предавка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-EMU FA (стандартен вариант)
EMU FA (стандартен вариант)

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води без охладителна система, за продължителен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа Непотопена S1, S2‐-15 респ. S2-30 (в зависимост от модела)
 • Термозащита на мотора
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Температура на флуида: 3 - 40 °C
 • Дължина на кабела: 10 m
 • Сферичен проход от 45 до 100 mm
 • Сачмени лагери с дълготрайна смазка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-EMU FA...WR
EMU FA...WR

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води с механично устройство за разбъркване за продължителен режим на работа, за стационарен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на силно абразивни и съдържащи фекалии отпадни води без дълговлакнести примеси

Особености / предимства при използване

Изпомпване на силно абразивни и съдържащи фекалии отпадни води без дълговлакнести примеси

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа в непотопено състояние със самоохлаждащ се мотор: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Макс. температура на флуида: 3 ‐ 40 °C, възможност за по-високи температури при запитване
 • Уплътнение: според мотора с уплътнение на вала и механично уплътнение, две механични уплътнения или една блокова уплътняваща касета
 • Свободен сферичен проход: 23 - 58 mm.
 • Сачмени лагери с дълготрайна смазка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-EMU KPR
EMU KPR

Конструкция

Аксиална потопяема помпа без охладителна система, за продължителен режим в тръбни шахти, за стационарен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Технологична вода
 • Отпадни води
 • Производствена вода

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Технологична вода
 • Отпадни води
 • Производствена вода

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Макс. температура на флуида: 3 ‐ 40 °C, възможност за по-високи температури при запитване
 • Уплътнение: в зависимост от мотора с две механични уплътнения или една блокова уплътняваща касета
 • Свободен сферичен проход: 85 - 130 mm.
 • Къс общ вал на помпата/мотора
 • Сачмени лагери с дълготрайна смазка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-EMU RZP 20… – RZP 80-2…
EMU RZP 20… – RZP 80-2…

Конструкция

Рециркулационна помпа, с директно задвижване или с едностепенна планетна предавка

Приложение

Изпомпване на

 • Изпомпване на големи количества отпадни води на малки напорни височини, напр. между изравнителни, нитрификационни и денитрификационни басейни
 • Изпомпване на вода за технически нужди, необработени отпадни води, чиста вода и вода за охлаждане, напр. при съоръжения за боядисване или при пречистването на питейна вода

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Изпомпване на големи количества отпадни води на малки напорни височини, напр. между изравнителни, нитрификационни и денитрификационни басейни
 • Изпомпване на вода за технически нужди, необработени отпадни води, чиста вода и вода за охлаждане, напр. при съоръжения за боядисване или при пречистването на питейна вода

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Максимална температура на флуида: 40 °C
 • Агрегати с директно задвижване или с 1-степенна планетна предавка
 • Механично уплътнение с двойно съчетание SiC/SiC
 • Сачмени лагери с дълготрайна смазка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-EMU SR
EMU SR

Конструкция

Уредба за струйно пречистване за почистване на резервоари за дъждовна вода

Приложение

 • За почистване на резервоари за дъждовна вода още по време на фазата на изпразването.
 • За намаляване на гниенето посредством обогатяване с въздух
 • За завихряне на органични и неорганични вещества

Особености / предимства при използване

 • За почистване на резервоари за дъждовна вода още по време на фазата на изпразването.
 • За намаляване на гниенето посредством обогатяване с въздух
 • За завихряне на органични и неорганични вещества

технически характеристики

Уредба за струйно пречистване:

 • Циркулационна мощност: 100…200 m³
 • Макс. размер на резервоара: 15 m (кръгъл), 10x20 m (правоъгълен)
 • Изходен отвор: DN100 респ. DN150

Помпа за отпадни води:

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа Непотопена S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Макс. температура на флуида: 3 - 40 °C
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-EMU TR 14… – TR 28…
EMU TR 14… – TR 28…

Конструкция

Компактен, директно задвижван разбъркващ механизъм с потопяем мотор

Приложение

 • Завихряне на утаявания и твърди частици в резервоари за дъждовна вода и в помпени резервоари
 • Раздробяване на плаки от плаващ шлам

Особености / предимства при използване

 • Завихряне на утаявания и твърди частици в резервоари за дъждовна вода и в помпени резервоари
 • Раздробяване на плаки от плаващ шлам

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Максимална температура на флуида: 40 °C
 • Механично уплътнение с двойно съчетание SiC/SiC
 • Сачмени лагери с дълготрайна смазка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-EMU TR 212… – TR(E) 326…
EMU TR 212… – TR(E) 326…

Конструкция

Бавно действащ, редуциран от двустепенната планетна предавка разбъркващ механизъм с потопяем мотор

Приложение

 • Енергетично оптимизирано размесване и циркулиране на активни шламове
 • Създаване на скорост на течението в обходни канали

Особености / предимства при използване

 • Енергетично оптимизирано размесване и циркулиране на активни шламове
 • Създаване на скорост на течението в обходни канали

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Максимална температура на флуида: 40 °C
 • 2-степенна планетна предавка със сменяема втора планетна степен
 • Механично уплътнение с двойно съчетание SiC/SiC
 • Сачмени лагери с дълготрайна смазка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-EMU TR 22… – TR 40…
EMU TR 22… – TR 40…

Конструкция

Компактен, директно задвижван разбъркващ механизъм с потопяем мотор

Приложение

 • Завихряне на утаявания и твърди частици в резервоари за дъждовна вода и в помпени резервоари
 • Раздробяване на плаки от плаващ шлам

Особености / предимства при използване

 • Завихряне на утаявания и твърди частици в резервоари за дъждовна вода и в помпени резервоари
 • Раздробяване на плаки от плаващ шлам

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Максимална температура на флуида: 40 °C
 • Механично уплътнение с двойно съчетание SiC/SiC
 • Сачмени лагери с дълготрайна смазка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-EMU TR 50-2… – TR 120-1...
EMU TR 50-2… – TR 120-1...

Конструкция

Разбъркващ механизъм с потопяем мотор с едностъпална планетна предавка

Приложение

 • Създаване на течение
 • Суспенсия на твърди частици
 • Хомогенизация
 • Предотвратяване на появата на плаващи шламни плаки

Особености / предимства при използване

 • Създаване на течение
 • Суспенсия на твърди частици
 • Хомогенизация
 • Предотвратяване на появата на плаващи шламни плаки

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Максимална температура на флуида: 40 °C
 • 1- степенна планетна предавка
 • Механично уплътнение с двойно съчетание SiC/SiC
 • Сачмени лагери с дълготрайна смазка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-Rexa FIT
Rexa FIT

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за прекъсващ работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж, и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопен: S1
 • Режим на работа Непотопена S2-15 min; S3 10%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Температура на флуида: 3 ‑ 40 °C, макс. 60 °C за 3 min
 • Свободен сферичен проход: 50 / 65 / 80 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
 • Дължина на кабела: 10 m
Wilo-Rexa PRO
Rexa PRO

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за продължителен работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж, и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

Особености / предимства при използване

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води

технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопен: S1
 • Режим на работа Непотопена S2‑30 min; S3 25%
 • Степен на защита: IP 68
 • Клас на изолация: F
 • Температура на флуида: 3 ‑ 40 °C, макс. 60 °C за 3 min
 • Свободен сферичен проход: 50 / 65 / 80 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
 • Дължина на кабела: 10 m
Wilo-Sevio ACT
Sevio ACT

Конструкция

Смукател на повърхността

Приложение

Щадящ процес на размесване на пренасящи частици от биомаса от всички видове в работния флуид

Особености / предимства при използване

Щадящ процес на размесване на пренасящи частици от биомаса от всички видове в работния флуид

технически характеристики

 • Дебит: 3300…4000 m³/h
 • Макс. дълбочина на резервоара: 3…8 m
 • Дебелина на слоя на биолеглата 1,6…5,5 m
 • Обемен дял на биолеглата 40…70 %
 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Максимална температура на флуида: 40 °C
Wilo-Sevio AIR
Sevio AIR

Конструкция

Аерираща система с тръбни, лентови или дискови аериращи компоненти

Приложение

За подаване на въздух на едри и малки мехурчета във воднисти флуиди като вода, отпадни води или шлам с цел обогатяване с кислород и размесване.

Особености / предимства при използване

За подаване на въздух на едри и малки мехурчета във воднисти флуиди като вода, отпадни води или шлам с цел обогатяване с кислород и размесване.

технически характеристики

Дисков аериращ компонент

 • Външен диаметър: 280 mm
 • Диаметър на мембраната: 237 mm
 • Площ на мембраната: 0,044 m²
 • Използване на кислорода: 6,5…8,5 %/m
 • Големина на въздушните мехурчета: 1-3 mm
 • Загуба на налягане: 22…43 mbar
 • Присъединителен размер: 90 mm при затръбяване от синтетичен материал, 88,9 mm при затръбяване от неръждаема стомана
 • Макс. температура на въздуха в системата/дисковия аериращ компонент: 100 °C

Диапазон на натоварване*

 • Диапазон на количеството въздух: 1-8 Nm³/h
 • Мин. натоварване: 1,5 Nm³/h
 • Стандартно натоварване: 4,0 Nm³/h
 • Макс. натоварване: 6,0 Nm³/h
 • Кратковременно (макс. 15 минути) е възможно натоварване от 7,5 Nm³/h

* Стойностите за натоварването са в сила при стандартни условия: 0 °C и 1013 hPa.

Wilo-Sevio MIX DM
Sevio MIX DM

Конструкция

Разбъркващ механизъм с потопяем мотор за приложения MUD (изпомпване на сондажен шлам)

Приложение

За изпомпване на сондажен шлам в инсталации на брега и в морето

Особености / предимства при използване

За изпомпване на сондажен шлам в инсталации на брега и в морето

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Максимална температура на флуида: 90 °C
 • Предавка: 1- степенна планетна предавка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Wilo-Sevio MIX/FLOW BG
Sevio MIX/FLOW BG

Конструкция

Разбъркващ механизъм с потопяем мотор за приложения в инсталации за биогаз с 1-степенна и 2-степенна планетна предавка

Приложение

Разбъркващ механизъм с потопяем мотор за използване в инсталации за биогаз за размесване на субстрати в контейнери за ферментация и допълнителна ферментация.

Особености / предимства при използване

Разбъркващ механизъм с потопяем мотор за използване в инсталации за биогаз за размесване на субстрати в контейнери за ферментация и допълнителна ферментация.

технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Максимална температура на флуида: 60 °C
 • Предавка: 1-степенна (Sevio MIX) или 2-степенна (Sevio FLOW) планетна предавка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
Сподели с други

Обработка на отпадни води

Pioneering for You