Pioneering for You

Замърсени и отпадни води

Замърсени и отпадни води

Системи за повишаване на налягането и помпи за отпадни води за всички сфери на приложение.
Не навсякъде е възможно безпроблемното отвеждане на отпадните води в канализацията по естествен наклон. В тези случаи Wilo предлага надеждна помощ със системите си за повишаване на налягането или със специалните си помпи за отпадни води.

Сподели с други