Отопление, климатизация, охлаждане

Сподели с други

Санитарна вода

Водата представлява хранителен продукт. Затова многобройните възможности за предоставяне на питейна вода, в комбинация със строгите законови разпоредби, изискват добре обмислени технически решения. За тази цел се възползвайте от концепцията "Pumpen Intelligenz" на Wilo.

Комфортът на топлата вода, който си струва

Frau duscht

Да разполагаме по всяко време с топла вода - под душа, в банята или на мивката - това е съвсем естествено за нас. Интелигентната технология може и двете: Тя осигурява бързо топла вода и същевременно спестява енергия и природни ресурси.

Използвайте ценната питейна вода

Водата се числи към хранителните продукти, Регламентът за питейната вода от 2001 год. гарантира максималното качество на питейната вода. Затова многобройните възможности за предоставяне на питейна вода, в комбинация със строгите законови разпоредби, изискват добре обмислени технически решения. За тази цел се възползвайте от концепцията "Pumpen Intelligenz" на Wilo.

Wilo-Star-Z
Star-Z

Конструкция

Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово присъединяване.

Приложение

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

Особености / предимства при използване

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

технически характеристики

 • Постоянна скорост, респ. при Star-Z...-3 избор между три скорости
 • Температура на работния флуид:

  • Питейна вода до 3,21 mmol/l (18 °dH): макс. +65 °C, в кратковременен режим (2 h) до +70 °C

 • Ел. захранване 1~230 V, 50 Hz, респ. 3~400 V, 50 Hz при Star‐Z 25/2 DM
 • Степен на защита IP 44 (IP 42 при Star-Z 15 TT)
 • Присъед. размери Rp ½, Rp 1
 • Макс. работно налягане 10 bar
Wilo-Star-Z NOVA
Star-Z NOVA

Конструкция

Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово присъединяване и устойчив на блокиране синхронен мотор.

Приложение

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

Особености / предимства при използване

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

технически характеристики

 • Температура на работния флуид: Питейна вода до 20 °dH: макс. +65 °C, в кратковременен режим (2 h) до +70 °C
 • Ел. захранване 1~230 V, 50Hz
 • Степен на защита IP 42
 • Присъед. размер Rp ½
 • Макс. работно налягане 10 bar
Wilo-Stratos PICO-Z
Stratos PICO-Z

Конструкция

Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово присъединяване, устойчив на блокиране мотор EC и вградено електронно регулиране на мощността.

Приложение

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

Особености / предимства при използване

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

технически характеристики

 • Температура на работния флуид - питейна вода до 3,57 mmol/l (20 ° dH): - +2 °C до +70 °C, в кратковременен режим на работа (4 h): +2 °C до +75 °C
 • Ел. захранване 1~230 V, 50 Hz
 • Степен на защита IP X4D
 • Резбово присъединяване Rp ¾ и Rp 1
 • Макс. работно налягане 10 bar
Wilo-Stratos-Z
Stratos-Z

Конструкция

Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово или фланцово присъединяване, мотор ЕС и автоматично адаптиране на мощността

Приложение

Всякакви изпълнения циркулационни системи за БГВ, всякакви отоплителни системи, климатични системи, затворени охладителни системи, промишлени циркулационни системи.

Особености / предимства при използване

Всякакви изпълнения циркулационни системи за БГВ, всякакви отоплителни системи, климатични системи, затворени охладителни системи, промишлени циркулационни системи.

технически характеристики

 • Индексът за енергийна ефективност (ИЕЕ) ≤ 0,20

 • Допустим температурен диапазон

  • Питейна вода до 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C до +80 °C
  • Вода за отопление: -10 °C до +110 °C

 • Ел. захранване 1~230 V, 50/60 Hz
 • Степен на защита IP X4D
 • Резбово респ. фланцово присъединяване (в зависимост от модела) Rp 1 до DN 65
 • Макс. работно налягане, стандартно изпълнение: 6/10 bar (специално изпълнение: 16 bar)
Wilo-TOP-Z
TOP-Z

Конструкция

Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване. Избор на скорост в зависимост от работната мощност

Приложение

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

Особености / предимства при използване

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

технически характеристики

 • Допустим температурен диапазон

  • TOP-Z 20/4 и TOP-Z 25/6 питейна вода до 3,21 mmol/l (18 °dH): макс. +65 °C, краткосрочно (2 h) до +80 °C
  • над TOP-Z 25/10 питейна вода до 3,57 mmol/l (20 °dH): макс. +80 °C, краткосрочно (2 h) до +110 °C

 • Ел. захранване:

  • 1~230 V, 50 Hz (в зависимост от модела)
  • 3~230 V, 50 Hz (с опционален превключвателен щекер)
  • 3~400 V, 50 Hz

 • Степен на защита IP X4D
 • Резбово или фланцово присъединяване (в зависимост от модела) Rp ¾ до DN 80
 • Макс. работно налягане, стандартно изпълнение: 6/10 bar респ. 6 bar (специално изпълнение: 10 bar или 16 bar)
Wilo-VeroLine-IP-Z
VeroLine-IP-Z

Конструкция

Циркулационна помпа със сух ротор с конструкция Inline с резбово присъединяване

Приложение

За изпомпване на питейна, както и на студена и гореща вода (съгл. VDI 2035) без абразивни частици в отоплителни, климатични и охладителни системи

Особености / предимства при използване

За изпомпване на питейна, както и на студена и гореща вода (съгл. VDI 2035) без абразивни частици в отоплителни, климатични и охладителни системи

технически характеристики

 • Допустим температурен диапазон

  • Питейна вода до 5 mmol/l (28 °dH): макс. +65 °C, в кратковременен режим на работа (2 h) до +110 °C
  • Вода за отопление: -8 °C до +110 °C

 • Ел. захранване 1~230 V, 50 Hz или 3 ~230/400 V, 50 Hz
 • Степен на защита на мотора IP 44, на клемната кутия IP 54
 • Присъед. размер Rp 1
 • Макс. работно налягане 10 bar
Wilo-Star-Z
Star-Z

Конструкция

Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово присъединяване.

Приложение

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

Особености / предимства при използване

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

технически характеристики

 • Постоянна скорост, респ. при Star-Z...-3 избор между три скорости
 • Температура на работния флуид:

  • Питейна вода до 3,21 mmol/l (18 °dH): макс. +65 °C, в кратковременен режим (2 h) до +70 °C

 • Ел. захранване 1~230 V, 50 Hz, респ. 3~400 V, 50 Hz при Star‐Z 25/2 DM
 • Степен на защита IP 44 (IP 42 при Star-Z 15 TT)
 • Присъед. размери Rp ½, Rp 1
 • Макс. работно налягане 10 bar
Wilo-Stratos PICO-Z
Stratos PICO-Z

Конструкция

Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово присъединяване, устойчив на блокиране мотор EC и вградено електронно регулиране на мощността.

Приложение

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

Особености / предимства при използване

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

технически характеристики

 • Температура на работния флуид - питейна вода до 3,57 mmol/l (20 ° dH): - +2 °C до +70 °C, в кратковременен режим на работа (4 h): +2 °C до +75 °C
 • Ел. захранване 1~230 V, 50 Hz
 • Степен на защита IP X4D
 • Резбово присъединяване Rp ¾ и Rp 1
 • Макс. работно налягане 10 bar
Wilo-Stratos-Z
Stratos-Z

Конструкция

Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово или фланцово присъединяване, мотор ЕС и автоматично адаптиране на мощността

Приложение

Всякакви изпълнения циркулационни системи за БГВ, всякакви отоплителни системи, климатични системи, затворени охладителни системи, промишлени циркулационни системи.

Особености / предимства при използване

Всякакви изпълнения циркулационни системи за БГВ, всякакви отоплителни системи, климатични системи, затворени охладителни системи, промишлени циркулационни системи.

технически характеристики

 • Индексът за енергийна ефективност (ИЕЕ) ≤ 0,20

 • Допустим температурен диапазон

  • Питейна вода до 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C до +80 °C
  • Вода за отопление: -10 °C до +110 °C

 • Ел. захранване 1~230 V, 50/60 Hz
 • Степен на защита IP X4D
 • Резбово респ. фланцово присъединяване (в зависимост от модела) Rp 1 до DN 65
 • Макс. работно налягане, стандартно изпълнение: 6/10 bar (специално изпълнение: 16 bar)
Wilo-TOP-Z
TOP-Z

Конструкция

Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване. Избор на скорост в зависимост от работната мощност

Приложение

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

Особености / предимства при използване

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

технически характеристики

 • Допустим температурен диапазон

  • TOP-Z 20/4 и TOP-Z 25/6 питейна вода до 3,21 mmol/l (18 °dH): макс. +65 °C, краткосрочно (2 h) до +80 °C
  • над TOP-Z 25/10 питейна вода до 3,57 mmol/l (20 °dH): макс. +80 °C, краткосрочно (2 h) до +110 °C

 • Ел. захранване:

  • 1~230 V, 50 Hz (в зависимост от модела)
  • 3~230 V, 50 Hz (с опционален превключвателен щекер)
  • 3~400 V, 50 Hz

 • Степен на защита IP X4D
 • Резбово или фланцово присъединяване (в зависимост от модела) Rp ¾ до DN 80
 • Макс. работно налягане, стандартно изпълнение: 6/10 bar респ. 6 bar (специално изпълнение: 10 bar или 16 bar)
Wilo-VeroLine-IP-Z
VeroLine-IP-Z

Конструкция

Циркулационна помпа със сух ротор с конструкция Inline с резбово присъединяване

Приложение

За изпомпване на питейна, както и на студена и гореща вода (съгл. VDI 2035) без абразивни частици в отоплителни, климатични и охладителни системи

Особености / предимства при използване

За изпомпване на питейна, както и на студена и гореща вода (съгл. VDI 2035) без абразивни частици в отоплителни, климатични и охладителни системи

технически характеристики

 • Допустим температурен диапазон

  • Питейна вода до 5 mmol/l (28 °dH): макс. +65 °C, в кратковременен режим на работа (2 h) до +110 °C
  • Вода за отопление: -8 °C до +110 °C

 • Ел. захранване 1~230 V, 50 Hz или 3 ~230/400 V, 50 Hz
 • Степен на защита на мотора IP 44, на клемната кутия IP 54
 • Присъед. размер Rp 1
 • Макс. работно налягане 10 bar
Wilo-Stratos-Z
Stratos-Z

Конструкция

Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово или фланцово присъединяване, мотор ЕС и автоматично адаптиране на мощността

Приложение

Всякакви изпълнения циркулационни системи за БГВ, всякакви отоплителни системи, климатични системи, затворени охладителни системи, промишлени циркулационни системи.

Особености / предимства при използване

Всякакви изпълнения циркулационни системи за БГВ, всякакви отоплителни системи, климатични системи, затворени охладителни системи, промишлени циркулационни системи.

технически характеристики

 • Индексът за енергийна ефективност (ИЕЕ) ≤ 0,20

 • Допустим температурен диапазон

  • Питейна вода до 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C до +80 °C
  • Вода за отопление: -10 °C до +110 °C

 • Ел. захранване 1~230 V, 50/60 Hz
 • Степен на защита IP X4D
 • Резбово респ. фланцово присъединяване (в зависимост от модела) Rp 1 до DN 65
 • Макс. работно налягане, стандартно изпълнение: 6/10 bar (специално изпълнение: 16 bar)
Wilo-VeroLine-IP-Z
VeroLine-IP-Z

Конструкция

Циркулационна помпа със сух ротор с конструкция Inline с резбово присъединяване

Приложение

За изпомпване на питейна, както и на студена и гореща вода (съгл. VDI 2035) без абразивни частици в отоплителни, климатични и охладителни системи

Особености / предимства при използване

За изпомпване на питейна, както и на студена и гореща вода (съгл. VDI 2035) без абразивни частици в отоплителни, климатични и охладителни системи

технически характеристики

 • Допустим температурен диапазон

  • Питейна вода до 5 mmol/l (28 °dH): макс. +65 °C, в кратковременен режим на работа (2 h) до +110 °C
  • Вода за отопление: -8 °C до +110 °C

 • Ел. захранване 1~230 V, 50 Hz или 3 ~230/400 V, 50 Hz
 • Степен на защита на мотора IP 44, на клемната кутия IP 54
 • Присъед. размер Rp 1
 • Макс. работно налягане 10 bar
Wilo-Star-Z
Star-Z

Конструкция

Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово присъединяване.

Приложение

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

Особености / предимства при използване

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

технически характеристики

 • Постоянна скорост, респ. при Star-Z...-3 избор между три скорости
 • Температура на работния флуид:

  • Питейна вода до 3,21 mmol/l (18 °dH): макс. +65 °C, в кратковременен режим (2 h) до +70 °C

 • Ел. захранване 1~230 V, 50 Hz, респ. 3~400 V, 50 Hz при Star‐Z 25/2 DM
 • Степен на защита IP 44 (IP 42 при Star-Z 15 TT)
 • Присъед. размери Rp ½, Rp 1
 • Макс. работно налягане 10 bar
Wilo-Star-Z NOVA
Star-Z NOVA

Конструкция

Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово присъединяване и устойчив на блокиране синхронен мотор.

Приложение

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

Особености / предимства при използване

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

технически характеристики

 • Температура на работния флуид: Питейна вода до 20 °dH: макс. +65 °C, в кратковременен режим (2 h) до +70 °C
 • Ел. захранване 1~230 V, 50Hz
 • Степен на защита IP 42
 • Присъед. размер Rp ½
 • Макс. работно налягане 10 bar
Wilo-Stratos PICO-Z
Stratos PICO-Z

Конструкция

Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово присъединяване, устойчив на блокиране мотор EC и вградено електронно регулиране на мощността.

Приложение

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

Особености / предимства при използване

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

технически характеристики

 • Температура на работния флуид - питейна вода до 3,57 mmol/l (20 ° dH): - +2 °C до +70 °C, в кратковременен режим на работа (4 h): +2 °C до +75 °C
 • Ел. захранване 1~230 V, 50 Hz
 • Степен на защита IP X4D
 • Резбово присъединяване Rp ¾ и Rp 1
 • Макс. работно налягане 10 bar
Wilo-Stratos-Z
Stratos-Z

Конструкция

Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово или фланцово присъединяване, мотор ЕС и автоматично адаптиране на мощността

Приложение

Всякакви изпълнения циркулационни системи за БГВ, всякакви отоплителни системи, климатични системи, затворени охладителни системи, промишлени циркулационни системи.

Особености / предимства при използване

Всякакви изпълнения циркулационни системи за БГВ, всякакви отоплителни системи, климатични системи, затворени охладителни системи, промишлени циркулационни системи.

технически характеристики

 • Индексът за енергийна ефективност (ИЕЕ) ≤ 0,20

 • Допустим температурен диапазон

  • Питейна вода до 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C до +80 °C
  • Вода за отопление: -10 °C до +110 °C

 • Ел. захранване 1~230 V, 50/60 Hz
 • Степен на защита IP X4D
 • Резбово респ. фланцово присъединяване (в зависимост от модела) Rp 1 до DN 65
 • Макс. работно налягане, стандартно изпълнение: 6/10 bar (специално изпълнение: 16 bar)
Wilo-TOP-Z
TOP-Z

Конструкция

Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване. Избор на скорост в зависимост от работната мощност

Приложение

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

Особености / предимства при използване

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

технически характеристики

 • Допустим температурен диапазон

  • TOP-Z 20/4 и TOP-Z 25/6 питейна вода до 3,21 mmol/l (18 °dH): макс. +65 °C, краткосрочно (2 h) до +80 °C
  • над TOP-Z 25/10 питейна вода до 3,57 mmol/l (20 °dH): макс. +80 °C, краткосрочно (2 h) до +110 °C

 • Ел. захранване:

  • 1~230 V, 50 Hz (в зависимост от модела)
  • 3~230 V, 50 Hz (с опционален превключвателен щекер)
  • 3~400 V, 50 Hz

 • Степен на защита IP X4D
 • Резбово или фланцово присъединяване (в зависимост от модела) Rp ¾ до DN 80
 • Макс. работно налягане, стандартно изпълнение: 6/10 bar респ. 6 bar (специално изпълнение: 10 bar или 16 bar)
Wilo-VeroLine-IP-Z
VeroLine-IP-Z

Конструкция

Циркулационна помпа със сух ротор с конструкция Inline с резбово присъединяване

Приложение

За изпомпване на питейна, както и на студена и гореща вода (съгл. VDI 2035) без абразивни частици в отоплителни, климатични и охладителни системи

Особености / предимства при използване

За изпомпване на питейна, както и на студена и гореща вода (съгл. VDI 2035) без абразивни частици в отоплителни, климатични и охладителни системи

технически характеристики

 • Допустим температурен диапазон

  • Питейна вода до 5 mmol/l (28 °dH): макс. +65 °C, в кратковременен режим на работа (2 h) до +110 °C
  • Вода за отопление: -8 °C до +110 °C

 • Ел. захранване 1~230 V, 50 Hz или 3 ~230/400 V, 50 Hz
 • Степен на защита на мотора IP 44, на клемната кутия IP 54
 • Присъед. размер Rp 1
 • Макс. работно налягане 10 bar
Сподели с други

Санитарна вода

Pioneering for You