Индустриални процеси

Сподели с други

Производство на хранителни продукти & напитки

Производството на хранителни продукти поставя високи изисквания към качеството и хигиената

Lebensmittelproduktion

Когато става въпрос за хранителни продукти, изискванията никога не са достатъчно високи. Защото тук става дума, макар и непряко, за нашето здраве. Ето защо този бранш поставя изключително високи изисквания към техниката и материалите на всички използвани компоненти.

Помпите на Wilo убеждават с надеждността и функционалността си

На всеки етап от производството експлоатационните параметри, като температура и херметичност, трябва да бъдат спазвани прецизно, за да се гарантират критичните норми за качество и хигиена. Така помпите ежедневно трябва да доказват своята надеждност и функционалност.

Сподели с други

Производство на хранителни продукти & напитки

Pioneering for You