Индустриални процеси

Сподели с други

Минно дело

Метални съкровища дълбоко в земята

Bergbau

Металите като сребро и мед са изключително проводими и днес се използват във всички отрасли на електронната индустрия. Добиването им е особено трудоемко и скъпо: Често залежите от тези метали са на няколкостотин метра под земята.

Секционните помпи Wilo са идеални за промишлени приложения

При добива на руда на такива дълбочини водата - в този случай прииждащата подпочвена и замърсена вода - представлява огромно предизвикателство. Секционните помпи Wilo са изключително подходящи за промишлени приложения с големи налягания, като например отводняването в миннодобивната промишленост.

Инженерното изкуство на Wilo на 200 метра дълбочина

Kupfer

В "медния пояс" на Замбия се намират една десета от световните запаси от мед - скрити под земята на повече от 200 метра дълбочина. При добива на рудата приижда много вода: До 280 000 кубически метра вода трябва да бъдат изпомпвани ежедневно на няколкостотин метра височина. При това се работи с вода, която е изключително замърсена с агресивни медни сулфати и сярна киселина.

Безупречно функциониране дори при екстремни условия

Фирма "Mopani Copper Mines", собственикът на най-голямата медна мина в Замбия, се осланя на немското инженерно изкуство на Wilo при отводняването на мината "Mufulira Mine". При изключително тежки условия помпите на Wilo досега не са показали никакви функционални нарушения или течове. Надеждност, от която имат полза в еднаква степен както собствениците на мината, така и околната среда.

Сподели с други

Минно дело

Pioneering for You