Индустриални процеси

Сподели с други

Енергетика

Ефективни решения за нарастващата нужда от енергия

Енергията е основната единица на живота. Хора, животни и растения се нуждаят от енергия - и същевременно я изразходват. Затова световната нужда от енергия нараства постоянно и с бесни темпове. Ето защо една от най-важните задачи на техническия прогрес е по-ефективното използване и произвеждане на енергията.

Максималната хидравлична ефективност снижава разходите за енергия

Ценен принос в тази насока имат помпите с тръбен корпус на Wilo, които се използват, например, при изпомпването на вода за охлаждане. Благодарение на използването на най-модерни материали и технологии, при помпите беше постигнат изключителен хидравличен к.п.д. от почти 90 процента, което снижи значително разходите за енергия.

Върхови постижения с най-голямата помпа с тръбен корпус в Южна Азия

Помпите с тръбен корпус на Wilo снижават разходите за енергия значително.

Електроцентралата "Анпара" в Индия е една от най-новите и същевременно най-големите въглищни електроцентрали на азиатския континент. При проектирането и изграждането на централата основна роля беше отредена не само на икономическата рентабилност, но също и на екологичното равновесие. За да удоволетворят гигантските нужди от охлаждаща вода на тази 1 200-мегаватова електроцентрала, експертите на Wilo разработиха нов вид помпа.

Помпите с високоефективна хидравлика постигат огромни икономии

Пет от тези гигантски помпи с тръбен корпус се използват за изпомпване на охлаждаща вода. Те разполагат със задвижваща мощност от по 3 400 kW и изпомпват 35 600 кубически метра вода на час - всяка от помпите. При това става въпрос за най-големите помпи за охлаждаща вода от метал, които някога са били построявани в енергийния сектор в Южна Азия. И благодарение на опита с високоефективната хидравлика, потенциалът за икономия на енергия в този диапазон на мощността е огромен.

Сподели с други

Енергетика

Pioneering for You